Islamsk Råd Norge

heading-text-right

I Guds navn, den nådige og barmhjertige.

   

Muslimposten21

dialog

TryggMuslim

   
Halalsertifisering av Axel Andersen AS

Islamsk Råd Norge (IRN) vil med dette meddele at det er inngått en halalsertifiseringsavtale mellom IRN og Axel Andersen AS (org.nr 977 069 904).

 

Axel Andersen AS har sine produksjonslokaler i Drammen. Bedriften driver innen bearbeiding og konservering av kjøtt. Bedriften er en betydelig aktør innenfor industri, storhusholdning og butikk. Gjennom mange års halalproduksjon for industri, ønsket bedriften å satse på IRN halalsertifisert produksjon.

 

Sertifiseringsavtalen ble signert 23. juni 2016. Halalsertifiseringsavtalen forplikter bedriften til kun å produsere halal matprodukter iht. utarbeidet halalplan som oppfyller krav nedfelt i IRNs halalstandard. Halalplanen har blitt integrert inn i bedriftens kvalitetssystemer. Både ansatte og eierne har fått opplæring i implementering av halalplanen.

 

Før signering av sertifiseringsavtalen kreves det en godkjent revisjon av bedriftens produksjons lokaler. Denne ble gjennomført 09. og 15. juni. 2016 og halalsertifikat ble utstedt 24. juni 2016.

 

Samtlige halalprodukter produsert av bedriften skal være tydelig merket med IRN halallogo. 

Visninger: 1256
Gi din vurdering av dette innlegget:

Posted av i Pressemeldinger
ID MUBARAK

Id mubarak

Den hellige ramadan måneden er avsluttet og muslimene i Norge feirer Id den 6. juli. Islamsk Råd Norge ønsker alle Id mubarak.

Id er en gledens dag som innebærer å dele gleder med andre, særlig de som har det vanskeligere enn andre.

 

Ramadan er tid for ettertanke, selvinnsikt og omsorg for medmenneseker. Den hellige måneden avsluttes med Id feirng.

 

Vi ber for verdensfred

Selv under ramadan har verden vært vitne til forferdelige terrorhandlinger som har tatt utallige menneskeliv i Tyrkia, Afghanistan, Bangladesh, Irak og Saudi Arabia. Islamsk Råd Norge fordømmer disse barbariske terrorhamdlingene på det sterkeste. Våre tanker går til ofrene og deres pårørende.

 

Vi ber alle om å huske de som ble rammet av denne bølgen av terroren som har sjokkert en hel verden. Vi ber for verdensfred og håper at alle kan bidra til å bekjempe slike destruktive krefter som sprer hat, frykt og terror.

 

Visninger: 668
Gi din vurdering av dette innlegget:
Halalsertifisering av Roar Stang Kjøtt AS

Islamsk Råd Norge (IRN) vil med dette meddele at det er inngått en halalsertifiseringsavtale mellom IRN og Roar Stang Kjøtt AS (org.nr. 889 005 432).

 

Roar Stang Kjøtt AS har produksjonslokaler ved Torp (Fredrikstad). Bedriften har stolte mattradisjoner som går tilbake til 1970. Bedriften er en betydelig aktør innenfor leveranser av kjøttprodukter til storhusholdninger. Bedriften vil nå også produsere halalsertifiserte kjøttprodukter.

 

Roar Stang AS har som langsiktig mål til å bli totalleverandør av halal kjøttprodukter til storhusholdninger og restaurantbransjen. Det er satt i gang bygging av nytt produksjonsanlegg som også skal være godt egnet til produksjon av halalvarer. Det nye anlegget forventes å stå ferdig ved utgangen av 2016.

Halalsertifiseringsavtalen mellom IRN og Roar Stang AS ble signert 30. mars. 2016. Sertifiseringsavtalen forplikter bedriften til kun å produsere halal matprodukter iht. utarbeidet halalplan som oppfyller krav nedfelt i IRNs halalstandard. Halalplanen er blitt integrert inn i bedriftens kvalitetssystem. De ansatte og eierne har fått opplæring i implementering av halalplanen.

Før signering av sertifiseringsavtalen kreves det en godkjent revisjon av bedriftens produksjon og systemer. Denne ble gjennomført 29. feb. 2016 og halalsertifikat ble utstedt 30. mars. 2016.

Samtlige halal kjøttprodukter produsert av bedriften skal være tydelig merket med IRN halallogo. 

Visninger: 1278
Gi din vurdering av dette innlegget:

Posted av i Pressemeldinger
Passregler

"Fødested ukjent"

Politidirektoratet innførste i mars 2016 nye krav til dokumentasjon for passopplysninger. De nye kravene skulle ramme personer fra 31 land, i hovedsak fra Afrika og Asia, der de risikerte å få fødested ukjent i sine nye pass. Den tidligere rutinen var at alle hadde pass med korrekt fødested.

De nye passreglene innebar at dersom du er født i et såkalt "gruppe 2-land" så har myndigheter bestemt at du ikke vil kunne fremlegge dokumentasjon som Folkeregistret kan godta,og derfor skulle fødestedet angis som ukjent.

Et av konsekvensene for innføringen av denne praksissen kunne blitt at man f.eks. kunne bli nektet inngang i andre land.

Dette har ført til kraftige reaksjoner hos personer som er født i utlandet og som er norske statsborgere.

 

Demonstrasjon

I den anledning arrangerer OMOD (Organisasjon mot offentlig diskriminering) en demonstarsjon foran Stortinget på fredag 17. juni. 2016, klokken 16.30-18.00.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1356487301033244&set=a.260786813936637.87714.100000159611765&type=3&theater

 

Islamsk Råd Norge har sluttet seg til denne viktige markeringen og ber de som kan delta.

Visninger: 998
Gi din vurdering av dette innlegget:

Posted av i Pressemeldinger
Orlando-massakeren

Flere drept

Natt til søndag ble 49 mennesker brutalt drept og 53 hardt skadd etter at terroristen Omar Mateen åpnet ild på Pulse, en nattklubb som er kjent som et utested for Orlandos homofile.

 

Ulike motiver

I debatten etterfulgt  av den forferdelige massakeren er det blitt påpekt ulike årsaker til motivet som har drevet terrorsiten til å utføre denne terrorhandlingen. Det er blitt skrevet at terroristen sverget troskap til terrorgruppen ISIL og andre ekstremistiske grupper, mens andre har påpekt at Mateen var selv homofil og hadde problemer med sin seksualitet. Mateens tidligere kone har i et inetrvju sagt at Mateen var svært voldelig og muligens bipolar. 

 

IRN fordømmer

Uansett motiv, fordømmer Islamsk Råd Norge denne massakeren der flere menneskeliv gikk tapt.

Våre tanker går til Orlando-ofrene og deres pårørende.

Visninger: 707
Gi din vurdering av dette innlegget: