Islamsk Råd Norge

heading-text-right

I Guds navn, den nådige og barmhjertige.

   

Muslimposten21

dialog

TryggMuslim

   

Posted av i Pressemeldinger

Islamsk Råd Norge (IRN) vil med dette meddele at: TURKISH GRILL HOUSE AS (org.nr. 998 989 329), Platous gate 6 0190 OSLO, har blitt halalsertifisert av IRN. Denne avtalen ble signert mandag 20 oktober 2014 mellom daglig leder Huseyin Delibas og Ream Miriam Al-Badri hos Turkish Grill House AS og Styreleder Mohammad Bouras fra Islamsk Råd Norge. Denne avtalen sikrer at alt som blir servert ved denne restauranten er verifisert av Islamsk Råd Norge som Halal.

Turkish Grill House AS

Bedriften Turkish Grill House AS ble etablert 10. oktober 2012 av dagligleder og Styreleder Ream Miriam Al-Badri. Restaurantens lokalet har stor kapasitet ikke bare for daglig gjester men også for arrangering av store begivenheter. Det å servere halalmat har vært hovedfokus siden etablering. For eierne har det vært viktig å få halalsertifisering for å skille restauranten fra de andre aktører i bransjen og for å skape fokus på ekte halalmat. Det er i dag mange som merker sin restaurant halal uten å kunne etterleve dette. Bedriften ønsker derfor med halalsertifisering å bidra til en opprydning ved å skille de seriøse fra de useriøse aktører.

Tross mange tilbud om kjøp av ikke-verifisert billig såkalt “halal” kjøttråvarer, har eierne vært fast bestemt på å inngå halalsertifiserings avtale med Islamsk Råd Norge. Dette fordi de er innforstått med viktigheten av halalmat. Det å tjene halal er obligatorisk for enhver muslim. Halal er ikke bare begrenset til kjøtt, men også hygiene og hvorvidt omsetning skjer lovlig (halal) eller ulovlig (haram).

Sertifiseringsprosessen:

Den 06.08.2014 mottok Islamsk Råd Norge Halalsertifiserings søknad fra Turkish Grill House AS for å inngå halalsertifiseringsavtale. Siden har det pågått samarbeid for å sikre gode rutiner for innkjøp, merking, verifisering av alle leverandører, råvarer og ingredienser. I den prosessen har det blitt utarbeidet en halalplan iht. krav nedfelt i Islamsk Råd Norge halalstandarder IRN:SP:2011:V9 og IRN:NTI:2012:v2 og Mattilsynets enhver tids krav. Disse rutiner har blitt integrert inn i bedriften sine interne kvalitetsrutiner, som vil sikre praktisk implementering av disse. Restauranten har også bidratt til å dele sine erfaringer fra bransjen med Islamsk Råd Norge, samt vært bidragsyter til å sette standard slik at Islamsk Råd Norge kreve fra andre restauranter fremover. Dette omfatter blant annet:

  • Tydelig merking av varer
  • Sporbarhet ved oppbevaring av råvarer i frys- og kjølerom.
  • Innkjøp fra kun Islamsk Råd Norge sertifiserte og godkjente leverandører. «Kunde Halalperm» som vil være lett tilgjengelig ved betalingsterminalen. Kunder får innsyn i hvilke produkter og leverandører restauranten benytter. «Kunde Halalperm» skal inneholde oversikt over alle råvarer og ingredienser restauranten benytter (vedlegg 5 til 6 fra halalplanen). I tillegg vil det være kopi av produktetiketter fra innkjøpte råvarer og ingredienser.
  • Månedlig volum rapport til Islamsk Råd Norge. Dette for at Islamsk Råd Norge skal kunne kontrollere dette opp mot IRN sertifiserte leverandører.

Denne restauranten har ikke fått godkjent kjøp av enkelte importert produkter. Ved Import av Halal varer IRN gis retten til å be Turkish grill AS for å signere enda en avtale for Import for Halal varer.

Opplæring:

Eierne av restaurant har gjennomført opplæring av sine ansatte. Dette omfatter blant annet rutiner for innkjøp av råvarer fra kun de leverandører som Islamsk Råd Norge har godkjent.

Tilfredsstillende rutiner:

Denne restauranten har vist et godt samarbeid for å sikre kun halal servering. Bedriften kunne også vise til meget gode hygiene og renholdsrutiner. I tillegg er det etablert sporbarhet på kjøl- og frysevarer.

Islamsk Råd Norge vil oppfordre samtlige muslimske forbrukere til å støtte opp om denne restauranten og kreve tilsvarende standard fra andre som ønsker å servere halalmat.

KLIKK HER:

Liste over IRN sertifiserte leverandører og produkter

Liste over IRN sertifiserte Dagligvarer og Serveringssteder

Visninger: 336
Gi din vurdering av dette innlegget:

Posted av i Pressemeldinger

HVA MOTIVERER MENNESKER TIL Å BLI EKSTREMISTER?

Islamsk Råd Norge arrangerer sammen med ugdommer i Medina Institute et seminar mot ekstremisme: "Islam the religion of peace or extremism"

Målet med seminaret er å få en akademisk tilnærming til hva islam mener om ekstremisme.

Hovedtaler er Shaykh Muhammad Bin Yahya Al Ninowy som er en profilert lærd. Shaykh Ninowy er opprinnelig fra Syria men bosatt i USA. Han har i tillegg til islamske studier også utdannet seg som lege.

Det vil bli satt av tid til å kunne stille spørsmål som Shaykh Ninowy vil svare på.

Sted: Elvebakken videregående skole

Tid: Tordsg 09/10/2014, kl.17.30-20.00

Arrangementet er åpent for alle.

 

Visninger: 158
Gi din vurdering av dette innlegget:

Posted av i Pressemeldinger

 Islamsk Råd Norge (IRN) vil med dette meddele at Istanbul Kebab, NYE ISTANBUL KEBAB & BAKERI AS (org.nr. 998035155, Trondheimsveien 8, 0560 Oslo) og NYE ISTANBUL KEBAB & BAKERI AVD GRØNLAND AS (org.nr. 912 517 187, Grønland 14, 0188 Oslo) har blitt halalsertifisert av IRN. Denne avtalen ble signert mandag 22. september 2014 mellom daglig leder Baki Karakoc hos Istanbul Kebab og Styreleder Mohammad Bouras fra Islamsk Råd Norge. Denne avtalen sikrer at alt som blir servert ved disse to restaurant er verifisert av Islamsk Råd Norge som Halal.

 

Visninger: 197
Gi din vurdering av dette innlegget:

Posted av i Pressemeldinger

 

Islamsk Råd Norge (IRN) vil med dette meddele at det er inngått en halal sertifiseringsavtale mellom IRN og Foods AS www.foods.no. Denne avtalen ble ferdigsignert fredag den 19. September 2014 av daglig leder Ståle Harkestad i Foods AS og Mohammed Bouras, styreleder i IRN. Med dette er det inngått en halalsertifiseringsavtale som tillater denne bedriften å produsere halalvarer under varemerket Jedermann. Denne avtalen sikrer leveranser til butikker, gatekjøkken og restauranter.

Visninger: 234
Gi din vurdering av dette innlegget:

Imamkomiteen i Islamsk Råd Norge har gjennomgått all relevant informasjon og besluttet at Dhul-Hijjah 1435H starter fredag 26/9, slik at Id al-adha faller på søndag 5/10, inshaAllah.

 

Beslutningen er basert på at Dhul-Qa’dah startet onsdag 27/8, og at kriteriene i hijrikalenderavtalens metode for start av ny måned ikke vil være oppfylt etter 29. Dhul-Qa’dah (onsdag 24/9), slik at vi må fullføre 30 dager av måneden. For mer informasjon om beslutningsgrunnlaget, vennligst se vedlagte orienteringsdokument.

--------------------

I henhold til avtale som moskeer i Norge har blitt enige om gjelder følgende: 

Relevant informasjon for start av Dhul-Hijjah:
 Dhul-Qadah i Norge startet onsdag 27/8, etter fullføring av 30 dager av Shawwal. Startdatoen var i tråd med bekreftede observasjoner tirsdag 26/8.


 Nymånen for Dhul-Hijjah fødes onsdag 24/9 06:13 UT (08:13 norsk tid), 29. Dhul-Qa’dah. Denne dagen er ikke nymånen synlig med det blotte øyet noe sted innenfor den internasjonale datolinje (Figur 1). Det er forøvrig ingen mulighet for observasjon denne dagen noe sted innenfor den muslimske verden, uansett hjelpemidler. Dagen etter er det mulig å observere nymånen i store deler av verden (Figur 2).

 

 Siden første kriterium i hijrikalenderavtalens metode ikke oppfylt kvelden etter 29. Dhul-Qa’dah, må vi fullføre 30 dager av måneden, slik at at Dhul-Hijjah starter fredag 26/9, inshaAllah. Dermed faller Id al-adha i Norge på søndag 5/10.

 

 Merk at tyrkisk kalender tilsier start av Dhul-Hijjah torsdag 25/9, og at det også er en mulighet for at Saudi Arabia starter denne dagen (deres sivile Um-Qura kalender, som krever bekreftelse fra observasjoner, har torsdag 25/9 som startdato). Dette er imidlertid ikke relevant for Norge, siden hovedkriteriet i hijrikalenderens metode, som er absolutt, ikke er oppfylt.

 

LES OGSÅ: Er Id al-adha knyttet til Hajj?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Islamsk Råd Norge oppfordrer alle muslimer til å faste dagen før Id-dagen (9. Dhul-Hijjah), i tråd med profeten (fred være med ham) sin sunnah. Vi ønsker alle muslimer en gledelig og velsignet Id-feiring.

 

Vi minner for øvrig om at arbeidstakere og elever etter norsk lov har rett til 2 fridager (uten lønn) i forbindelse med religiøse høytider, med 2 ukers søknadsfrist. IRN har som vanlig utferdiget et søknadsbrev for de som ønsker å benytte seg av denne lovbestemte retten til å søke fri i forbindelse med Id al-adha. 

 

For oversikt over salat tider for Id-ul-adha, se HER.

Visninger: 573
Gi din vurdering av dette innlegget:
0

Imamkomiteen i Islamsk Råd Norge har i et nylig møte gjennomgått all relevant informasjon og besluttet at starten på Shawwal 1435H og Id-ul-fitr inshaAllah blir på mandag 28/7. Islamsk Råd ønsker alle en fortsatt god og oppbyggende Ramadan, og en velsignet Id.

 

Visninger: 887
Gi din vurdering av dette innlegget:

NRK publiserte 23.06.2014 en artikkel (http://www.nrk.no/norge/selger-halal-kylling-til-alle-1.11794085) som fremstiller det som at den eneste forskjellen mellom halal og ikke-halal slakt av kylling er en bønn for kyllingen. Dette er en misvisende forenkling. Herunder følger en avklaring av kriteriene og kontrollrutinene Islamsk Råds Norges har fastsatt for halal kyllingslakt.

Visninger: 915
Gi din vurdering av dette innlegget:

Mandag 16. juni rett før midnatt ble imam Nemat Ali Shah Bukhari, i Central Jamaat e Ahle Sunnat, angrepet og påført livstruende skader av en maskert gjerningsperson, på vei hjem fra moskeen.

 
 
Islamsk Råd Norge uttrykker forferdelse over angrepet på imamen og fordømmer den kriminelle ugjerningen. Vi står sammen med familien i den tragiske og tunge tiden de befinner seg i.
 
Visninger: 943
Gi din vurdering av dette innlegget:

Imamkomiteen har i et nylig møte gjennomgått all relevant informasjon og endelig besluttet at Ramadan 1435H inshaAllah starter søndag 29/6. Beslutningen er basert på at Sha’ban startet fredag 30/5, og at hijrikalenderavtalens kriterier for start av ny måned ikke vil være oppfylt etter 29. Sha’ban (fredag 27/6), slik at vi må fullføre 30 dager av måneden. 

Visninger: 1420
Gi din vurdering av dette innlegget:

Posted av i Pressemeldinger

 

Imamkomiteen i Islamsk Råd Norge har fattet vedtak om standardisering av bønnetider for de sørlige deler av Norge i et møte avholdt den 11. mai 2014. Komiteen fortsetter arbeidet sitt med å finne en felles løsning også for de nordlige deler av landet.

 

Det ble innkalt til et møte for imamer og styrerepresentanter for IRNs medlemsmoskeer i Oslo, Akershus og Drammen søndag den 25. mai 2014. I møtet fikk samtlige en innføring i den nye standarden som blir implementert fra og med starten av Sha’baan (30. mai 2014).

 

Klikk her for liste over bønnetid for de ulike byer

Visninger: 1010
Gi din vurdering av dette innlegget: