Islamsk Råd Norge

heading-text-right

I Guds navn, den nådige og barmhjertige.

   

Muslimposten21

dialog

TryggMuslim

   

Posted av i Pressemeldinger
Id al-adha 1437H (2016)

Id al-adha 1437H blir på mandag 12/09/2016, inshaAllah

Imamkomiteen i Islamsk Råd Norge har gjennomgått all relevant informasjon og besluttet at Dhul-Hijjah 1437H starter lørdag 03/09/2016, slik at Id al-adha faller på mandag 12/09/2016, inshaAllah.

Beslutningen er basert på at kriteriene i hijrikalenderavtalens metode for start av ny måned ikke vil være oppfylt etter 29. Dhul-Qa’dah (torsdag 1/9), slik at vi må fullføre 30 dager av måneden. For mer informasjon om beslutningsgrunnlaget, vennligst se vedlagte orienteringsdokument.

Islamsk Råd Norge oppfordrer alle muslimer til å faste dagen før Id-dagen (9. Dhul-Hijjah), i tråd med profeten (fred være med ham) sin sunnah. Vi ønsker alle muslimer en gledelig og velsignet Id-feiring.

Vi minner for øvrig om at arbeidstakere og elever etter norsk lov har rett til 2 fridager (uten lønn) i forbindelse med religiøse høytider, med 2 ukers søknadsfrist. IRN har som vanlig utferdiget et søknadsbrev for de som ønsker å benytte seg av denne lovbestemte retten til å søke fri i forbindelse med Id al-adha

Visninger: 1703
Gi din vurdering av dette innlegget:
0

Posted av i Pressemeldinger
ID MUBARAK

Id mubarak

Den hellige ramadan måneden er avsluttet og muslimene i Norge feirer Id den 6. juli. Islamsk Råd Norge ønsker alle Id mubarak.

Id er en gledens dag som innebærer å dele gleder med andre, særlig de som har det vanskeligere enn andre.

 

Ramadan er tid for ettertanke, selvinnsikt og omsorg for medmenneseker. Den hellige måneden avsluttes med Id feirng.

 

Vi ber for verdensfred

Selv under ramadan har verden vært vitne til forferdelige terrorhandlinger som har tatt utallige menneskeliv i Tyrkia, Afghanistan, Bangladesh, Irak og Saudi Arabia. Islamsk Råd Norge fordømmer disse barbariske terrorhamdlingene på det sterkeste. Våre tanker går til ofrene og deres pårørende.

 

Vi ber alle om å huske de som ble rammet av denne bølgen av terroren som har sjokkert en hel verden. Vi ber for verdensfred og håper at alle kan bidra til å bekjempe slike destruktive krefter som sprer hat, frykt og terror.

 

Visninger: 844
Gi din vurdering av dette innlegget:

Posted av i Pressemeldinger
Passregler

"Fødested ukjent"

Politidirektoratet innførste i mars 2016 nye krav til dokumentasjon for passopplysninger. De nye kravene skulle ramme personer fra 31 land, i hovedsak fra Afrika og Asia, der de risikerte å få fødested ukjent i sine nye pass. Den tidligere rutinen var at alle hadde pass med korrekt fødested.

De nye passreglene innebar at dersom du er født i et såkalt "gruppe 2-land" så har myndigheter bestemt at du ikke vil kunne fremlegge dokumentasjon som Folkeregistret kan godta,og derfor skulle fødestedet angis som ukjent.

Et av konsekvensene for innføringen av denne praksissen kunne blitt at man f.eks. kunne bli nektet inngang i andre land.

Dette har ført til kraftige reaksjoner hos personer som er født i utlandet og som er norske statsborgere.

 

Demonstrasjon

I den anledning arrangerer OMOD (Organisasjon mot offentlig diskriminering) en demonstarsjon foran Stortinget på fredag 17. juni. 2016, klokken 16.30-18.00.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1356487301033244&set=a.260786813936637.87714.100000159611765&type=3&theater

 

Islamsk Råd Norge har sluttet seg til denne viktige markeringen og ber de som kan delta.

Visninger: 1190
Gi din vurdering av dette innlegget:

Posted av i Pressemeldinger
Orlando-massakeren

Flere drept

Natt til søndag ble 49 mennesker brutalt drept og 53 hardt skadd etter at terroristen Omar Mateen åpnet ild på Pulse, en nattklubb som er kjent som et utested for Orlandos homofile.

 

Ulike motiver

I debatten etterfulgt  av den forferdelige massakeren er det blitt påpekt ulike årsaker til motivet som har drevet terrorsiten til å utføre denne terrorhandlingen. Det er blitt skrevet at terroristen sverget troskap til terrorgruppen ISIL og andre ekstremistiske grupper, mens andre har påpekt at Mateen var selv homofil og hadde problemer med sin seksualitet. Mateens tidligere kone har i et inetrvju sagt at Mateen var svært voldelig og muligens bipolar. 

 

IRN fordømmer

Uansett motiv, fordømmer Islamsk Råd Norge denne massakeren der flere menneskeliv gikk tapt.

Våre tanker går til Orlando-ofrene og deres pårørende.

Visninger: 849
Gi din vurdering av dette innlegget:

Posted av i Pressemeldinger
Ramadan og Id-ul-fitr i 2016

Ramadan starter mandag 6/6 og Id-ul-fitr blir onsdag 6/7, inshaAllah

Imamkomiteen i Islamsk Råd Norge har i et nylig møte gjennomgått all relevant informasjon og konkludert med at Ramadan 1437H i Norge starter mandag 6/6, inshaAllah. Beslutningen er basert på at Hijrikalendermetodens kriterier for start av ny måned er oppfylt og at startdato støttes av andre annonseringer.

Komiteen har også besluttet at Ramadan måned vil ha 30 dager, da kriteriene for start av ny måned ikke vil være oppfylt etter fullføring av 29 dager av Ramadan. Dermed vil første Shawwal og Id-ul-fitr falle på onsdag 6/7, inshaAllah.

IRN gratulerer alle muslimer med den kommende fastemåneden og oppfordrer til å benytte den til å perfeksjonere ens tilbedelse og mellommenneskelige handlinger. Videre ber vi Allah (swt) om å gjøre denne velsignede måneden til en fredfull tid for oss alle.

 

           BAKGRUNNSINFORMASJON FOR BESLUTNING

         AV START AV RAMADAN OG SHAWWAL 1437H

Hijrikalenderavtalens metode:

1.       I Norge følges fiqh-prinsippet ittihad-ul-matale’, hvor hele verden regnes som en horisont. Vi bruker Shaukat-kriteriet for å beregne månens synlighet (www.moonsighting.com). Hvis månen er lett synlig med det blotte øyet innenfor den internasjonale datolinje, er første kriteriet for start av ny måned oppfylt.

2.       I Norge begynner vi ikke en måned i den islamske kalender før minst ett muslimsk land har erklært start av ny måned.

3.       Det er adgang til unntak fra hovedmetoden (red.: vurdere utsettelse start av månedstart) når de astronomiske data tilsier at det er overveiende sannsynlig at det ikke vil foreligge bekreftede observasjoner til tross for at kriterium nr 1 er oppfylt.

 

Relevant informasjon for start av Ramadan:

  • Nymånen for Ramadan vil fødes søndag 5/6 02:59 UT (04:59 norsk tid), på 29. Sha’ban. Denne dagen er nymånen lett synlig med det blotte øyet i vestlige deler av Sør-Amerika, mulig å observere med det blotte øye i hele Sør-Amerika og sørlige deler av Nord-Amerika, og med optiske hjelpemidler i store deler av Afrika (http://moonsighting.com/1437rmd.html). Hijrikalenderens første kriterium er dermed oppfylt.
  • Tyrkia og andre land som følger deres kalender vil starte Ramadan mandag 6/6, slik at Hijrikalenderens andre kriterium også er oppfylt for start denne dagen. Videre har Det Europeiske Fatwarådet også annonsert start av Ramadan samme dag.
  • Siden Hijrikalenderens hovedkriterier begge er oppfylt for start av Ramadan mandag 6/6, og denne startdatoen støttes av andre annonseringer, starter Ramadan 1437H mandag 6/6, inshaAllah.

 

Relevant informasjon for start av Shawwal:

  • Nymånen for Shawwal vil fødes mandag 4/7 11:01 UT (13:01 norsk tid), på 29. Ramadan. Denne dagen er ikke nymånen synlig med det blotte øye noe sted innenfor den internasjonale datolinje (http://moonsighting.com/1437shw.html).
  • Siden første kriterium i hijrikalenderavtalens metode ikke er oppfylt kvelden etter 29. Ramadan, må vi fullføre 30 dager av måneden, slik at Shawwal 1437H starter onsdag 6/7, inshaAllah.

 

 

 

 

 

Tagged in: Faste ID Ramadan
Visninger: 4752
Gi din vurdering av dette innlegget: