Norske muslimer har gang på gang tatt klart avstand

Islamsk Råd Norge (IRN) som en ansvarlig aktør i det norske samfunnet har selvfølgelig en klar holdning til kriminalitet og vold, og tar sterk avstand fra at noen har rett til å ta loven i egne hender.

Norske muslimer er sjokkert over mordet på Theo Van Gogh og ser med vantro på at mordet er blitt gitt en islamsk begrunnelse.

IRNs talsmann, Zahid Mukhtar, var også klar på dette da han deltok på Holmgang 18.11.2004. Ordvalget hans, «Jeg har forståelse for det, selv om det ikke er noen hjemmel for at slikt kan skje.», var imidlertid uklart og kunne være kilde til misforståelse. Dette beklager IRN.

Det må presiseres at forstå ikke er det samme som å støtte og det må ikke være tvil om at IRN fordømmer dette drapet. Norske muslimer tar sterk avstand fra at noen har rett til å ta loven i egne hender og attpåtil, som i mordet på van Gogh, foregir at dette kan legitimeres ut fra islam."

IRN ser også med bekymring på at TV2 tildeler muslimer skurkerollen i den journalistiske dramaturgi (med offer, helt og skurk) som benyttes for å gjøre saker interessante i media.

IRN er videre bekymret over at verdiargumentet brukes for å stigmatisere muslimene ytterligere i en allerede presset verdenssituasjon. La det være klart at muslimer og ikke-muslimer er forpliktet på de samme grunnleggende verdier. En medieskapt skinnuenighet er ikke ønskelig i forhold til de felles utfordringene vi alle står overfor.

Vi må alle, være seg kristne,jøder muslimer og sekularister, stå sammen for å motvirke en samfunnsutvikling som ingen er tjent med.

Du vil også like