Dialog mellom kristne og muslimer i Trondheim

Perspektiver fra samtalen 2003 – 2005

ImageReligionsdialogisk forum ble opprettet 8. mai 2003 på bakgrunn av samtaler mellom Nidaros biskop og ledelsen i Muslim Society i Trondheim. Biskop Finn Wagle deltok selv i dette første møtet. Siden har forumet hatt 14 dialogmøter til nå, der vi har møttes annenhver gang i moskeen og annenhver gang i en kirke. I disse møtene har det vært en kjernegruppe på 6-7 fra hver side som har deltatt mer eller mindre regelmessig. Dette har vært sentrale personer fra ledelsen i Muslim Society og noen prester og andre kirkelige medarbeidere fra Trondheim med særlig kompetanse på forholdet mellom kristendom og andre religioner og kulturer. Fra MST har disse deltatt fast: Mohammad Osman Jawari, Ismail Cüneyt Güsey, Matri Abroud, Sohaib El-Rasheed, Emir Krilic, Tayeb Berghout og Noman Ahmed. Fra Den norske kirke har disse deltatt fast: Knut Kittelsaa, Øystein Flø, Brita Hardeberg, Olav Dahle Svanholm, Mildrid Wik og Dagfinn Rian. I tillegg til denne kjernegruppen har det vært noen enkelt­personer som har vært invitert til å være med en eller to ganger.

Vi som har hatt gleden av å være med på disse samtalene har opplevd det givende både sosialt, intellektuelt og åndelig. Gjennom å møtes har vi fått øket kunnskap om og respekt for andres tro, religion og overbevisning.

 Det har ikke vært noe mål for samtalene å komme fram til enighet om de tema vi tok opp, dialogen og det å bli kjent med hverandre og hverandres standpunkter har vært et mål i seg selv. Likevel har det også kommet fram en stor grad av enighet om mange tema. Der vi er uenige har dialogen gitt større innsikt i den andres syn, redusert fordommer og hjulpet oss til å både se og respektere ulikheten i måten vi tror og tilber på. Spesielt har det vært nyttig å få omvisning i hverandres gudshus og lære om det som uttrykkes gjennom utformingen og inventaret i moskeen/kirken og om feiring gudstjenester og høytider.

 Både islam og kristendom er i sitt vesen misjonerende religioner. Det betyr at man har en overbevisning om at den åpenbarte sannheten er gjeldende for hele verden og derfor gjerne vil overbevise andre om den. Det vi har funnet er at det ikke er nødvendig eller ønskelig å fornekte dette perspektivet for å kunne ha en meningsfull dialog. Tvert om har dette vist seg å være en styrke.