Pressemelding fra imamer i Norge

Israel bryter folkeretten
Islamsk Råd Norge (IRN) ser med stor uro på den israelske terrorvirksomheten i Libanon og Palestina. Angrepene på sivile i Libanon har eskalert den siste tiden og vi ser nå at heller ikke humanitære organisasjoner som Røde Kors eller observatører fra FN kan føle seg sikre fra de israelske drapstoktene i Libanon. Den kollektive avstraffelsen av sivile i Libanon er brudd på folkeretten og de ansvarlige bør stilles ovenfor en internasjonal domstol.

Vi ønsker på dette tidspunkt å minne om at Israel er en okkupant og at de soldatene som ble tatt i fange, var på okkupert jord. De brutale angrepene på sivile fra Israels side er dermed helt uforståelige og bør få konsekvenser.

IRN ønsker også å minne om at det i dag sitter over 10.000 uskyldige palestinere og libanesere i israelske fengsler, mange av disse er kvinner og barn uten noen form for rettsikkerhet.

Norge har ovenfor FN utrykt at det er helt nødvendig at den sivile befolkningen er beskyttet i samsvar med internasjonal humanitær rett. Islamsk Råd Norge er enig i denne betraktningen, men vil påpeke at dette er umulig så lenge den israelske okkupasjonen av Palestina og Libanon fortsetter. 

Verdenssamfunnets reaksjoner bør være på nivå med den brutaliteten og aggressiviteten Israel står for. Reaksjonene mot Israels statsterrorisme har vært for milde. Det at palestinerne har demokratisk valgt sin regjering noen ikke er enig med, bør ikke være til hinder for den vestlige verdens reaksjoner. Den palestinske regjering er demokratisk valgt, og den vestlige verdens misnøye med en demokratisk valgt regjering kan ikke gi grønt lys til israelsk terror og massemord. Svært mange vestlige land fremstår med sin misnøye ovenfor den nåværende palestinske regjeringen som et hinder demokratisk utvikling i Midtøsten. Slik dobbelmoral bør ikke aksepteres.

Noen vestlige statsoverhoder har i den siste tiden beskrevet den israelske terroren som selvforsvar, dette bør kritiseres av den norske regjeringen. Massemord, terror og ”forsvar” av okkupert jord kan og bør aldri karakteriseres som selvforsvar.

I forbindelse med denne eskaleringen i Midtøsten, kommer det til å arrangeres svært mange demonstrasjoner. Vi ønsker alle markeringer som tar avstand fra denne brutaliteten velkommen og oppfordrer alle til å delta i disse demonstrasjonene. Den israelske bombarderingen av sivile er helt imot folkeretten, og dette er en svært følelsesladet tid for alle muslimer, spesielt for de med tilknytning til området. Vi oppfordrer på det sterkeste at all markering skjer på fredlig vis.  

Avslutningsvis ønsker vi å minne om at hver gang en muslim begår en ugjerning et eller annet sted i verden, stilles muslimer i Norge til ansvar. Muslimene i Norge har dessverre måttet gå i tog, fordømme handlinger, og ta avstand gang på gang for å markere deres avstand fra hendelser andre muslimer i andre land har stått for. Det har også vært påkrevd av enkelte politikere at muslimer kommer frem og tar avstand fra hendelser norske muslimer ikke har noen tilknytning til. Vi mener det er helt korrekt at politikere og media ikke trekker frem jødiske grupper og stiller dem til ansvar for israelsk massedrap på sivile, og ønsker at denne målestokken skal gjelde alle minoriteter.

 

 

1.       Albansk Islamsk Kultursenter
2.       Center Rahma
3.       Central Jamaat-e Ahl-e Sunnat Norway
4.       Den Islamske Informasjonsforeningen
5.       Den Islamske Forening i Bergen
6.       Det islamske felleskap i Bosna og Hersegovina
7.       Det Islamske Forbundet
8.       Det Islamske Kultursenter i Nedre Eiker
9.       Det islamske Kultursenter i Drammen
10.    Det Islamske Kultursenter i Bergen
11.    Imam Bediuzzaman Camii
12.    Islamic Cultur Centre Norway
13.    Islamsk Kultursener i Oslo
14.    Muslim Society Trondheim
15.    Muslimsk Fellesråd i Rogaland (sju moskeer)
16.    På rett vei
17.    Tawfiq Islamic Senter
18.    The Islamic Movement
19.    World Islamic Mission
20.    Idara Minhaj-ul-Quran
21.    Ghoussia Muslim
22.    Bazm-e-Naqshband
23.    Muslimsk Senter Furuset
24.    Khushbo-e-Rasool Center
25.    Ghoussia Masjid Drammen
26.    Anjuman-E-Islahul Muslimeen Oslo

 27.    Anjuman Falah Ul Muslimeen

 

28.    Anjuman-E-Islahul Muslimeen
29.    Falah-Ul-Muslimeen
30.    Anjuman Falah Ul Muslimeen
31.    Telemark Islamsk Trossamfunn
32.    Anjuman Muslemin
33.    The Islamic Culture Society Buskerud og Vestfold
34.    Muslim Forum Sandnes
35.    Muslimsk Kultursenter Askim
36.    Den Islamske Forening i Fredrikstad
37.    Halden Islamsk Forening
38.    Islamsk Senter Vestfold
39.    Vestfold Islamsk Kultur Senter
40.    Det Islamske Samband i Bergen
41.    Anjman Flah Ul-Muslemin 
42.    Darul Uloom Oslo
43.    Masjid Siddiq-E-Akbar
44.    Masjid Aqsa Strømmen
45.    Muslimsk Union i Agder
46.    Noor Islamic Centre
47.    Tauheed Islamic Centre Oslo
48.    Anjuman-e-Hussaini Oslo
49.    Imam Ridha Center Oslo
50.    Imam Mehdi Centre Oslo
51.    Muhibban-e-Ahlebait Centre Oslo
52.    Abulfadhl Islamic Centre Bergen
53.    Islamic Centre Stavanger
54.    Ahlebait Islamic Center Trondheim 

Du vil også like