Er hunder urene dyr i følge islam?

Med bakgrunnen i et oppslag i Aftenposten mandag 11.12.06, hvor det skrives at blinde med førerhund blir avvist av muslimske drosjesjåfører, har imamkomiteen i Islamsk Råd Norge følgende uttalelse:

   Overrasket
Leder for imamkomiteen i Islamsk Råd Norge imam Mehboob-ur-Rehman er overrasket over at det finnes en slik praksis (ref. Aftenposten 11.12.06 – Nekter å kjøre blinde) blant muslimske drosjesjåfører. Denne praksisen er feil ut fra islamsk lære.

Hva sier islam
Hunden er ikke uren (arabisk ”najas”) slik det står skrevet i Aftenposten 11.12.06.
Muslimer er pliktet til å hjelpe andre mennesker, spesielt de med handikap. Og selv om hunden hadde vært uren, så er hjelp til disse personene obligatorisk og høyere prioritert i islamsk lære.

Dyr er også Guds skapning og kjærlighet ovenfor dyr har en sentral plass i islam. Vi vet fra Profetens (fred være med ham) tradisjoner om en kvinne som ble tilgitt alle sine synder på grunn av at hun hentet vann til en tørst hund som drakk seg utørst. Det finnes også tradisjoner fra Profeten (fred være med ham) som sier at menneske kan straffes på grunn av sine dårlige handlinger mot dyr.

Det er ergerlig at folk glemmer denne delen av budskapet grunnet uvitenhet. Å hjelpe din neste er islamsk plikt og i så måte bør det å gi ekstra service til en med større behov enn en selv er en muslimsk plikt.

Oppfordring fra imamkomiteen
Imam Mehboob-ur-Rehman synes det er trist at noen muslimske drosjesjåfører velger å kjøre forbi blinde personer på grunn av førerhunder, og vil oppfordre drosjesjåførene til å ikke gjøre dette i fremtiden på grunn av religionen. Religionen bør ikke brukes som en unnskyldning, men tvert i mot bør islamsk lære settes i praksis ved å hjelpe disse menneskene.

Najas eller urenhet i denne sammenhengen er avføringen og spytt fra hunden og ikke selve hunden – verken våt eller tør. Hvis hunder fører med seg denne type urenheten (spytt eller avføring) i biler, eller noen kommer bort i det, så er det bare å vaske dette bort.

IRN kan forstå at noen muslimer kan føle ubehag ovenfor hunder av andre årsaker, men dette bør drøftes med sin arbeidsgiver uten å bruke islam som unnskyldning.

Du vil også like