Årlig arkiv

2006

Kontaktgruppen MKR – IRN

Kontaktgruppen for Mellomkirkelig Råd for Den norske kirke og Islmask Råd Norge ble opprettet i…

STL

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) er en paraplyorganisasjon for 12 ulike tros- og…

Ha en velsignet id

AA WR WB På vegne av styret i Islamsk Råd Norge og meg selv ønsker jeg alle muslimer en…

Under oppdatering

Vi holder på å flytte over fra gamle sider. Inntil vi har oppdatert våre nye sider, kan…