Id-ul-Adha blir på torsdag 20. DESEMBER 2007 (1428 Hijri)

I henhold til "Hijrikalenderavtalen i Norge" av nov 2000, starter Dhul-Hidjah (12. måned i Hijrikalender) på tirsdag 11. desember 2007 og dermed blir Id-ul-Adha(10. Dhul-Hidjah) i Norge på torsdag 20. desember 2007.
Islamsk Råd Norge ønsker alle en velsignet Id (Id mubarak) og velsignet hadj for de som har reist på pilgrimsferd.

Metoden definert i "Hijrikalenderavtalen i Norge" er basert på følgende to kriterier:

¤ At månen må kunne observeres innenfor den internasjonale datolinje i henhold til "Shaukatkriteriet".
Konjuksjonstiden for månen var søndag 09.12.2007 17:41 TD (etter Maghrib tid i Makkah) og var kun synlig i store deler av kloden på 10. og 11. desember 2007.

¤ At minst ett muslimsk land har erklært start av en ny måned.
En rekke land har erklært dette, slik at dette kriteriet er også oppfylt.

For mer informasjon om avtalen, se her.

Forøvrig man kan få mer informasjon her og her.

Du vil også like