Trygg muslim

Din Trygghet, felles ansvar
Islamsk Råd Norge har laget en trygghetsordning, Trygg Muslim, for muslimer i Norge. Dette er gjort for å ivareta muslimenes rettigheter i henhold til Norsk Lov. Med Trygg Muslim i Islamsk Råd Norge har du et unikt nettverk i ryggen – uansett når du blir diskriminert som muslim i Norge. Islamsk Råd Norge er en interesseorganisasjon for muslimer i Norge.

Med Trygg Muslim kan du være sikker på at vi vil engasjere de best kvalifiserte til å følge din sak. Du vil få tildelt et nettverk av kompetansedyktige personer til å følge opp saken din. Du vil alltid vite at du har en solid og ressurssterk organisasjon til å følge din sak. Men dette krever at du som muslim bidrar til å styrke dette arbeidet. 

Dette skjer ikke meg……
Det er et faktum at muslimer blir urettmessig stemplet som terrorister. Mange blir på grunn av dette mobbet eller diskriminert i samfunnet. Islamsk Råd Norge vil jobbe for at du som individ, med Islamsk livssyn, ikke blir mobbet eller diskriminert på grunn av din religion. Uansett om dette skulle skje av:

  • Arbeidsgiver
  • Utdanningsinstitusjon
  • Sykehus
  • Staten
  • Politiet
  • Evt. andre

Alt dette i tillegg til å fremme saker som:

– Halal mat
– Omskjæring av muslimske gutter på offentlig sykehus
– Islamic Banking

Sammen står vi sterkere til å verne våre rettigheter.
Du har kanskje hørt histoien om kongen som hadde tre sønner som sloss i seg mellom over hvem som skal arve tronen etter sin syke far. Kongen ga dem først en blyant hver og ba dem knekke det i to. Noe som var lett å gjøre. Kongen ba dem om å gjenta dette, men denne gangen med tre blyanter hver. Dette viste seg å være vanskeligere. Moralen i denne historien er at sammen står man sterkere.

Islamsk Råd Norge er avhengig av ditt bidrag for å ivareta dine og andre muslimers rettigheter. Derfor kontakt oss i dag for å vite hvordan du kan bidra for å styrke det muslimske samfunnet i Norge.