Kunngjøringer

Kunngjøringer

Innlegg i denne kategorien havner under kunngjøringer.

Bønnerop fra moskeene

I dagens VG kan man lese at FRP ønsker å forby bønnerop fra moskeene i Norge. Som paraplyorganisasjon mener vi…

IRN Årsmøte 2018

Islamsk Råd Norge avholdte et godt planlagt Årsmøte 2018 den 25.03.18. Her la styret frem resultatet fra foregående…

Årets kveld 2017

I går gikk "Årets kveld 2017" av stabelen som er en historisk begivenhet i IRN's historie. Lokalet var fylt med…

Moskeene og integreringsarbeid

Det har i de siste dagene pågått diskusjoner om at moskeene skal spille en mer aktiv rolle i integreringsarbeidet.…

Presisering

Det ble i enkelte avisartikkler i går nevnt at IRN er nedlagt. Det stemmer ikke. Det var en glipp fra NTB som flere…

Pressemelding STL og IRN

Etter samtaler og behandling i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) har Islamsk Råd Norge (IRN)…

Velkommen til Åpen dag!

IRN ønsker deg velkommen til åpen dag på kontoret på onsdager fra kl 17:00-19:00. Her vil du blant annet få…