Kunngjøringer

Kunngjøringer

Innlegg i denne kategorien havner under kunngjøringer.

Pressemelding STL og IRN

Etter samtaler og behandling i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) har Islamsk Råd Norge (IRN)…

Velkommen til Åpen dag!

IRN ønsker deg velkommen til åpen dag på kontoret på onsdager fra kl 17:00-19:00. Her vil du blant annet få…

Nortura – IRN Halalavtale

IRN har mottatt varsel fra Nortura om at bedriften ikke ønsker å fornye samarbeidsavtalen om halalsertifisering når…

Pressemelding

Utmelding fra IRN   Islamsk Råd Norge er en paraplyorganisasjon med 42 medlemsorganisasjoner. Vi meddeler at…

Markering mot folkemordet i Burma

Samme dag som FN Sikkerhetsråd hadde hastemøte for å behandle krisen i Myanmar der titallstusener rohingya muslimer…

Usikker på hvem du skal stemme?

Er du fremdeles usikker på hvem du skal stemme? Her kan du høre hva de ulike partiene står for og hvorfor de skal…

Vellykket politisk paneldebatt

IRN gjennomførte en vellykket debatt der samtlige inviterte poltiske partier deltok (fravær: MDG). Det var nærmere…

Eid-Al-Adha 2017

Det informeres om at Eid-Al-Adha i år feires fredag 01.september. Klikk på linken for å laste ned søknadsskjema:…

Eid-Ul-Fitr 2017

Det ble besluttet i Imamkomitè møte den 24.04.17 at Eid-Ul-Fitr 2017 faller på den 25.06.2017.  Søknadskjema for…