Media / Presse

Media / Presse

Innlegg i denne kategorien havner under nyheter.

Første feltimam i Forsvaret

Islamsk Råd Norge gratulerer imam, Najeeb ur Rehman Naz, som har blitt innsatt som den første feltimam i det norske…