Islamsk Råd Norge

heading-text-right

I Guds navn, den nådige og barmhjertige.

Artikler

IRN fordømmer hatvideo og maner til tålmodighet og opplysning

 

 

En hatvideo som håner Islam og profeten Mohammed (fvmh), har utløst omfattende uro i en rekke muslimske land. Islamsk Råd Norge deler muslimers fordømmelse og harme over videoens innhold og budskap. Vi maner imidlertid alle muslimer til ro og omtenksom handling i tråd med vår profet (fvmh) sitt beste eksempel.

 

Videoen er en åpenbar provokasjon, og det er viktig at man ikke løper provokatørens ærend ved å handle på en måte som er i strid med både Islams lære og allment aksepterte moralske normer. De opprørske stemninger vi ser i flere muslimske land, med vold og drap av uskyldige, og angrep på diplomatiske stasjoner og offentlig skadeverk, kan ikke forsvares islamsk sett. Dessuten gjør slike reaksjoner langt mer skade på Islam og muslimers rykte enn en ubetydelig enkeltpersons ignorante og hatefulle handling.

 

Vi oppfordrer muslimer til å møte provokasjon og ignoranse med tålmodighet og opplysning. La oss benytte denne anledningen til å vise verden det rette bildet av vår kjære profet, Mohammed (fvmh).

 

Islamsk Råd Norge har etter samtaler med moskerepresentanter og imamer besluttet å arrangere en markering på fredag den 21.9.2012 fra klokken 16:15-17:30 med følgende program på Youngstorget i Oslo:

 

Åpning med Koranresitasjon (tilawa)

 

Taler fra IRN, moskeer & dialogpartnere

 

Islamsk sang/poesi (nasheed)

 

Informasjonsstand om Profeten (fvmh)