Islamsk Råd Norge

heading-text-right

I Guds navn, den nådige og barmhjertige.

Artikler

Etablering av Gravferdsråd i Oslo

gravIslamsk Råd Norge deltok i et møte på mandag 18.11.13 om etablering og oppstart av et Gravferdsråd i Oslo.
Et slikt gravferdsråd er viktig for å komme med innspill og bidrag til hvilke tema som skal tas opp på årlige møter mellom tros- og livssynssamfunn og Kirkelig fellesråd i Oslo knyttet til gravferd.
Målet med møtet er i h.h.v gravferdlovens §23 å drøfte hvordan tros- og livssynssamfunns behov for gravferd kan ivaretas.

Både Høybråten kirkegård, Gamlebyen gravlund og Klemetsrud er fulle om to-tre år. Det er derfor særlig viktig å få etablert nye gravlund siden det er et økende behov for byens muslimske befolkning.

http://www.osloby.no/nyheter/Akutt-mangel-pa-gravplasser-til-muslimer-i-Oslo-7216659.html

Dette arbeidet er lagt under tjenestekomiteen i Islamsk Råd Norge.