Islamsk Råd Norge

heading-text-right

I Guds navn, den nådige og barmhjertige.

Artikler

Nytt IRN Styret

Det er med et stort glede å presentere det nye styret i IRN. Valgkomiteen har lagt et godt arbied bak seg og innstilt disse kandidatene til å styret IRN sitt arbeid videre. Det nye styret har allerede startet sitt arbeid ii henhold til sitt mandat.Fra venstre: Informasjonsansvarlig, Nestleder, Leder, Dialogansvarlig, Imamkomitè leder. Foran:Ungdomsleder,Øk.ansvarlig, Tjenesteansvarlig (Mangler Sammer Ejaz) 

IRN styret