Islamsk Råd Norge

heading-text-right

I Guds navn, den nådige og barmhjertige.

Artikler

Islamsk Råd Norge tar avstand fra trusselvideo

Under de rådende omstendigheter oppfordrer vi også på det sterkeste alle oppegående muslimer om ikke å delta på den annonserte demonstrasjonen. En muslim plikter hele tiden å vurdere konsekvensen av sine handlinger og følge flertallet i saker som angår felleskapet. Imamkomiteen har i et rutinemessig møte i kveld diskutert saken og konkludert enstemmig med å fraråde deltagelse i demonstrasjonen, som hverken kan føre med seg noe godt, eller er støttet av noen veletablerte muslimske organisasjoner eller moskeer.