Islamsk Råd Norge

heading-text-right

I Guds navn, den nådige og barmhjertige.

Artikler

Fellesuttalelse mot religiøs ekstremisme

Islamsk Råd Norge (IRN) og Mellomkirkelig Råd (MKR) har i dag lansert en fellesuttalelse mot religiøs ekstremisme. Uttalelsen, som foreligger på både norsk og engelsk, er et produkt av den pågående dialogen mellom muslimer og kristne i Norge, i regi av Kontaktgruppen mellom MKR og IRN. Vi håper at den kan være til nytte for alle parter i vår felles innsats for å motvirke ekstremisme.