Islamsk Råd Norge

heading-text-right

I Guds navn, den nådige og barmhjertige.

Artikler

Id-ul-fitr og søknadsbrev om fri

 

Nymånen for Shawwal fødes fredag 17.08 (29. Ramadan) kl 15:54 UT (17:54 norsk tid). Den vil ikke være synlig noe sted innenfor den internasjonale datolinje denne dagen.

Første kriterium i metoden (synlighet innenfor den internasjonale datolinje) vil ikke være oppfylt etter 29.Ramadan, og vi må dermed fullføre 30 dager av Ramadan. Følgelig blir søndag 19.08 første dag av Shawwal og Id-ul-fitr, inshaAllah.

Islamsk Råd ønsker alle en fortsatt god og oppbyggende Ramadan, og en velsignet Id (Id mubarak), inshaAllah.

Vi opplyser om at arbeidstakere og elever etter norsk lov har rett til to fridager i året (uten lønn) i forbindelse med religiøse høytider, med to ukers søknadsfrist. IRN har som vanlig utferdighet et søknadsbrev for de som ønsker å benytte seg av denne lovbestemte retten til å søke fri i forbindelse med Id-ul-fitr.