Islamsk Råd Norge

heading-text-right

I Guds navn, den nådige og barmhjertige.

Artikler

Faste og idrettsutøvere

Det er i forbindelse med Norway Cup formidlet utsagn om Islamsk Råd Norges standpunkt mht idrettsfolks adgang til ikke å faste under Ramadan som kan misforstås. Vi ønsker her å klargjøre vårt standpunkt, for å unngå misforståelser.

 

Koranen har en generell veiledning som er relevant for denne problemstillingen:

 

«De som (vanskelig) er i stand til å faste, kan frikjøpe seg ved å bespise en fattig» (K 2:184)

 

Denne delen av verset er bredt i omfang, men medfører også et stort ansvar for en samvittighetsfull vurdering av eventuell unntakstilstand. De det gjelder er de beste til å vurdere om de er (fysisk) i stand til å gjennomføre fasten, basert på medisinske råd og eventuell tidligere erfaring. Hvis man etter slik nøye vurdering etter beste samvittighet kommer fram til at fasten vil bli helseskadelig og uutholdelig, har man dispensasjon fra å faste, og kan ta igjen dagene senere.

 

Lærde har ut fra overnevnte betraktninger gitt dispensasjon til de som utfører tungt fysisk arbeid, som ikke er fysisk mulig å gjennomføre under faste, til å utsette fasten og ta igjen dagene ved en senere anledning. Enkelte lærde har ut fra tilsvarende vurderinger gitt profesjonelle sportsutøvere, hvis gjennomføring av fasten gjør det umulig for dem å utføre deres arbeid, en betinget dispensasjon til å utsette fasten. Det er verdt å understreke at det er snakk om en betinget dispensasjon, hvor den enkelte utøver har ansvar for å vurdere sin egen situasjon og ta ansvaret for valget. Og er man i tvil, er det beste å faste i Ramadan, som Koranen sier:

 

«Dog, at dere faster, er det beste for dere, om dere bare visste» (K 2:184)