Islamsk Råd Norge

heading-text-right

I Guds navn, den nådige og barmhjertige.

Artikler

Bruk av nikotinplastre under Ramadan

IRNs imamkomite har vurdert problemstillingen om nikotinplastre meget nøye. Man har tatt hensyn til tradisjonell forståelse av hva som bryter fasten, samt nyere tids lærdes meninger om denne konkrete problemstillingen. Den tradisjonelle forståelsen har vært at fasten brytes når substansielle elementer introduseres i kroppen via dens normale åpninger.

 

Basert på overnevnte prinsipp er f.eks. majoriteten av lærde av den oppfatning at injeksjon av medisiner ikke bryter fasten. Nikotinplastre vurderes å være i samme kategori. I tillegg er virkestoffene i nikotinplastrene av den art at de hverken stiller sulten eller tørsten, og heller ikke kommer i samme kategori som intravenøs næring, som ikke tillates av majoriteten.

Vi henviser til flere fatwaer fra anerkjente lærde og institusjoner som er samme mening:

http://www.islamqa.com/en/ref/103523

http://www.daruliftaa.com/question?txt_questionid=q-20044161

Konklusjonen blir dermed at det ikke foreligger tilstrekkelig grunnlag for å kunne si at nikotinplastre bryter fasten. Som kjent er ting i islam i utgangspunktet tillatt hvis det ikke foreligger klare bevis på det motsatte.

Det er foretrukket å faste uten bruk av nikotinplastre, men for de som har vansker for dette, og hvor nikotinplastre kan hjelpe dem til å faste og muligens slutte å røyke, ser vi ingen skade i dette. Det er anbefalt å sette på plastrene mellom iftar og suhor.