Islamsk Råd Norge

heading-text-right

I Guds navn, den nådige og barmhjertige.

Artikler

Ungdomskoordinator

Skal jobbe med å:

  • Utvikle et kontaktforum for ungdomsorganisasjoner.
  • Videreføre kunnskap om dialog og samarbeid til den nye generasjonen.

Bilde05