Kunngjøringer

Id al-Fitr 2018

På imamkomitè møte den 14.04.18 ble det besluttet at Id al-Fitr faller på den 15.06.2018. Husk å søke fri fra…

Ramadan 2018

Felleserklæring om start av Ramadan 1439H (2018-2019). Imamkomiteen i Islamsk råd Norge avholdt et møte den…

Bønnerop fra moskeene

I dagens VG kan man lese at FRP ønsker å forby bønnerop fra moskeene i Norge. Som paraplyorganisasjon mener vi…

IRN Årsmøte 2018

Islamsk Råd Norge avholdte et godt planlagt Årsmøte 2018 den 25.03.18. Her la styret frem resultatet fra foregående…