Islamsk Råd Norge

heading-text-right

I Guds navn, den nådige og barmhjertige.

Målsettinger

  • Holde seg orientert om samfunnsutviklingen og gi uttrykk for muslimenes oppfatninger overfor myndigheter og offentlighet, og fremme forslag til løsninger.

  • Koordinere medlemsorganisasjonenes interesser og representere dem overfor norske myndigheter, offentlighet, organisasjoner og institusjoner i Norge og i utlandet.

  • Drive fellesprosjekter på oppdrag av medlemsorganisasjonene og arrangere fellesaktiviteter som utredninger, høringer, seminarer, konferanser og lignende. I tillegg representere IRNs medlemsorganisasjoner i nasjonale og internasjonale konferanser, seminarer og lignende.

  • Søke samarbeid og dialog med andre organisasjoner for å jobbe mot mål som er i samsvar med IRNs formål.

  • Spre kunnskap og forståelse om islam i Norge.

  • Arbeide for inkludering av muslimer i det norske samfunnet og at muslimer blir verdsatt som en viktig ressurs for Norge.

  • Arbeide for at alle muslimske barn og ungdom i Norge skal få et tilbud om utdannelse i islamsk tro, lære, historie og kultur.