Islamsk Råd Norge

heading-text-right

I Guds navn, den nådige og barmhjertige.

Nyeste innlegg

Posted av i Pressemeldinger
Orientering om hijrikalenderdatoer for 1435H

Imamkomiteen i Islamsk Råd Norge har i møte 06/10 gjennomgått de relevante data for kommende hijriår (1435). Det var enighet om at månedene Jumad-al-Awwal, Rajab, og Shawwal oppfyller kriteriene for unntaksbestemmelse, og endelig bestemmelse om månedsstart vil først foretas når det foreligger mer informasjon. De resterende månedene, inkludert Ramadan og Dhul-Hijjah, kvalifiserer ikke for unntak, og vil følge standardmetoden.

Relevant informasjon for sentrale måneder i hijriåret:

Muharram: Hijriåret starter inshaAllah tirsdag 5/11, etter fullføring av 30 dager av Dhul-Hijjah 1434.

Ramadan: Vi fullfører 30 dager av Sha’ban, slik at Ramadan måned starter søndag 29/6, inshaAllah.

Shawwal: Start av Shawwal er usikker, og endelig bestemmelse vil foreligge på et senere stadium. Tidligste dato for Id-ul-fitr, etter fullføring av 29. Ramadan, vil være mandag 28/7. Beslutning vil foreligge tidligst ved start av Ramadan, og senest etter fullføring av 29. Ramadan.

Dhul-Hijjah: Vi fullfører 30 dager av Dhul-Qa’dah, slik at Dhul-Hijjah starter fredag 26/9 og Id-ul-adha faller på søndag 5/10, inshaAllah.

Detaljerte orienteringer vil inshaAllah publiseres på IRN sine sider i god tid før start av månedene Ramadan, Shawwal og Dhul-Hijjah.

Klikk her! for å lese bakgrunnsinformasjon

Visninger: 3439
Gi din vurdering av dette innlegget:
Sertifisering av gatekjøkken - "undercover" - 3.11.2013

Islamsk Råd Norge går "undercover" søndag den 3 november 2013 ved Sazan Grill & Kebab på Calmeyersgt 8, 0180 i Oslo.

 

 

Formålet er å bli bedre kjent med gatekjøkken industrien før vi begynner med sertifisering av disse.

Tagged in: Halal
Visninger: 2351
Gi din vurdering av dette innlegget:

Posted av i Pressemeldinger
Id-ul-adha 2013 - 15 oktober 2013

Id-ul-adha faller i år på tirsdag den 15 oktober 2013.

 

Islamsk Råd Norge har i imamkomitemøte søndag 6. oktober, besluttet at start av Dhul-Hijjah i Norge er søndag 6. oktober. Beslutningen er basert på at hijrikalenderavtalens kriterier er oppfylt og er bekreftet med rapporterte observasjoner.

 

Dette betyr at Id-ul-adha faller på tirsdag 15. oktoberinshaAllah. Islamsk Råd Norge oppfordrer alle muslimer til å faste dagen før Id-dagen (Arafah-dagen), i tråd med profeten (fvmh) sin sunnah. Vi ønsker alle muslimer en gledelig og velsignet Id-feiring.

 

For mer informasjon om beslutningsgrunnlaget, vennligst se vedlagte dokument.

 For Id-ul-adha bønnetider i de ulike moskeer klikk her!

Vi minner om at arbeidstakere og elever etter norsk lov har rett til 2 fridager (uten lønn) i forbindelse med religiøse høytider, med 2 ukers søknadsfrist. IRN har som vanlig utferdiget et søknadsbrev for de som ønsker å benytte seg av denne lovbestemte retten til å søke fri i forbindelse med Id-ul-adha. 

 

Visninger: 6544
Gi din vurdering av dette innlegget:
Konferanse - Tros- og livssynsbetjening på sykehus

Invitasjon til konferanse om den "alternative prestetjenesten" på Oslo universitetetssykehus:

Tros- og livssynsbetjening på sykehus. Erfaringskonferanse 18. september
-----------------------------------------------------------------------------------------

Visninger: 2460
Gi din vurdering av dette innlegget:
0

Posted av i Pressemeldinger
Id-ul-fitr 2013 er på torsdag 8.august

Islamsk Råd Norge har i imamkomitemøtet idag besluttet at i morgen torsdag 8.august er 1. Shawwal og Id-ul-fitr. Beslutningen er basert på at hijrikalenderavtalens kriterier er oppfylt og er bekreftet med rapporterte observasjoner.

Vi ønsker alle muslimer en velsignet Id.

 

Id mubarak.

 

Id-ul-fitr salat-/bønnetider: Klikk her!

 

Id-hilsen til muslimer i Norge fra statsminister

Jens Stoltenberg

Visninger: 5692
Gi din vurdering av dette innlegget: