Islamsk Råd Norge

heading-text-right

I Guds navn, den nådige og barmhjertige.

Nyeste innlegg
Halalsertifiseringsavtale med Best Food AS  - Halal gatekjøkken leverandør

Islamsk Råd Norge (IRN) vil med dette meddele at det er inngått en halal sertifiseringsavtale mellom IRN og Best Food AS (www.bestfood.no). Denne avtalen ble signert torsdag den 1. august 2013 av daglig leder i Best Food AS Bilala Abubakarov og Mohammed Bouras, styreleder i IRN.  Med dette er det inngått en halalsertifiseringsavtale som tillater denne bedriften å produsere kun halal varer. Denne avtalen sikrer leveranser til butikker, gatekjøkken og restauranter.

Visninger: 144
Gi din vurdering av dette innlegget:
Halalsertifiseringsavtale med Smedstuen Gård AS

Halalsertifiseringsavtale med Smedstuen Gård AS er opphørt

 

Visninger: 5207
Gi din vurdering av dette innlegget:
Halalsertifiseringsavtale med Smedstuen Gård AS

 

Halalsertifiseringsavtale med Smedstuen Gård AS er opphørt

 

Visninger: 5214
Gi din vurdering av dette innlegget:
Søknad om fri i forbindelse med Id-ul-fitr 2013

Søknad om fri i forbindelse med Id-ul-fitr

 

Vi minner om at arbeidstakere og elever etter norsk lov har rett til 2 fridager (uten lønn) i forbindelse med religiøse høytider, med 2 ukers søknadsfrist. IRN har som vanlig utferdighet et søknadsbrev for de som ønsker å benytte seg av denne lovbestemte retten til å søke fri i forbindelse med Id-ul-fitr.

Id-ul-fitr faller i år mest sannsynlig på torsdag 8/8, men det er også en liten mulighet for at vi fullfører 30 dager av Ramadan og feirer fredag 9/8. Endelig beslutning om dette vil foreligge under imamkomiteens møte etter fullføring av 29. Ramadan kvelden onsdag 7/8. For mer informasjon om beslutningsgrunnlaget, vennligst se etter filnavn "Bakgrunnsinformasjon_Shawwal_1434H.pdf .

IRN ønsker alle en fortsatt god og oppbyggende Ramadan, og en velsignet Id (Id mubarak). 

Visninger: 6788
Gi din vurdering av dette innlegget:
Halalsertifiseringsavtale med Kanda AS - Halal gatekjøkken leverandør

 

Islamsk Råd Norge (IRN) vil med dette meddele at det er inngått en halalsertifiseringsavtale mellom IRN og Kanda AS (www.kanda.no). Denne avtalen ble signert fredag den 15. juni 2013 med daglig leder Eva Marcussen Kongelfog og Mohammed Bouras styreleder IRN og er med dette Norges første avtale for levering av sertifiserte produkter til hurtig-mat markedet (gatekjøkken og andre utsalgssteder).

Visninger: 6408
Gi din vurdering av dette innlegget: