Islamsk Råd Norge

heading-text-right

I Guds navn, den nådige og barmhjertige.

Nyeste innlegg

Posted av i Pressemeldinger
IRN ÅRSMØTE 2013 - Ny styresammensetning

Islamsk Råd Norge gjennomførte lørdag 30/3 årsmøte i World Islamic Mission sine lokaler. I tillegg til behandlingen av en rekke faste saker, valgte årsmøtet et nytt styre. Tidligere nestleder, Mohammed Bouras (fra Det Islamske Forbundet), ble valgt som ny leder, mens Femi Baftii (fra Albansk Islamsk Kultursenter) ble ny nestleder.

Visninger: 5165
Gi din vurdering av dette innlegget:

Posted av i Begravelse
MUSLIMSK GRAVSKIKK

Gravskikker forteller om ulike syn på mennesket og døden, og har betydning for hvor og hvordan gravferden skal skje. Innen islam er det et stort mangfold, med mange ulike skikker.

Det som er felles for muslimer når det gjelder gravferd er vask, svøping, bønn og begravelse. 

 

Visninger: 13145
Gi din vurdering av dette innlegget:

Posted av i Seminar og foredrag
DOHA klimakonferanse 2012

01.12.2012

Islamsk Råd Norge var representert under klimatoppmøtet i Qatar i november 2012. IRNs representant var del av en norsk livsynsdelegasjon som inkluderte representanter fra Den norske kirke og Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, etter initiativ fra Den norske kirkens mellomkirkelige råd. Formålet for reisen var å lære, og være med å påvirke forhandlingene. Delegasjonen deltok på Qatars første lovlige demonstrasjon.

Visninger: 2972
Gi din vurdering av dette innlegget:

Posted av i Dialog iftar
Dialog Iftar 2012

For den andre gang i anledning fastemåneden Ramadan inviterte Islamsk Råd Norge dialog og samarbeidspartnere til dialogiftar på torsdag den 16.august klokken 20.00 i moskeen Central Jamaat e Ahle e Sunnat i Motfeldtz gt 10 i Oslo. 

De

 Deltagere ved iftaren inkluderte IRNs bilaterale dialogpartnere i MKR, Den Katolske Kirke, og Det Mosaiske Trossamfunn, biskopen i Oslo, Humanetiskforbund, Norges Kristne Råd, samt en rekke andre dialogpartnere innenfor STL, i tillegg til andre dialogpartnere innen ulike offentlige etater.

 

Visninger: 3176
Gi din vurdering av dette innlegget:
0

Posted av i Pressemeldinger
Villedende bruk av Halalmerking

I den siste tiden har det vært beskrevet flere tilfeller av villedende merking av kjøtt generelt, og halalkjøtt spesielt. Det grelleste eksempelet er bruk av svin i påstått halal kebabkjøtt. Islamsk Råd Norge har lenge vært kjent med at halalkjøttbransjen er preget av dårlig dokumentasjon av kjøttets sporbarhet, villedende informasjon og uhygieniske forhold. IRN har derfor over lengre tid jobbet med å etablere en standard for halalproduksjon som kan rydde opp i den uverdige situasjonen og sikre muslimske forbrukere dokumentert halal kjøtt.

 

Visninger: 7078
Gi din vurdering av dette innlegget: