Islamsk Råd Norge

heading-text-right

I Guds navn, den nådige og barmhjertige.

Subscribe to this list via RSS Viser innlegg merket ID

Posted av i Pressemeldinger
Id al-adha 1437H (2016)

Id al-adha 1437H blir på mandag 12/09/2016, inshaAllah

Imamkomiteen i Islamsk Råd Norge har gjennomgått all relevant informasjon og besluttet at Dhul-Hijjah 1437H starter lørdag 03/09/2016, slik at Id al-adha faller på mandag 12/09/2016, inshaAllah.

Beslutningen er basert på at kriteriene i hijrikalenderavtalens metode for start av ny måned ikke vil være oppfylt etter 29. Dhul-Qa’dah (torsdag 1/9), slik at vi må fullføre 30 dager av måneden. For mer informasjon om beslutningsgrunnlaget, vennligst se vedlagte orienteringsdokument.

Visninger: 4241
Gi din vurdering av dette innlegget:

Posted av i Pressemeldinger
Ramadan og Id-ul-fitr i 2016

Ramadan starter mandag 6/6 og Id-ul-fitr blir onsdag 6/7, inshaAllah

Imamkomiteen i Islamsk Råd Norge har i et nylig møte gjennomgått all relevant informasjon og konkludert med at Ramadan 1437H i Norge starter mandag 6/6, inshaAllah. Beslutningen er basert på at Hijrikalendermetodens kriterier for start av ny måned er oppfylt og at startdato støttes av andre annonseringer.

Tagged in: Faste ID Ramadan
Visninger: 8886
Gi din vurdering av dette innlegget:

Posted av i Hilal - Siste nytt
Is Eid al-Adha connected with Hajj?

By Dr. Zulfiqar Ali Shah 

 

 

The relationship of Eid al-Adha with Hajj is a hotly debated issue among Muslims all over the world. Some Muslims emotionally argue that Eid al-Adha must be celebrated a day after the Wuquf of Arafah. Others argue that Eid al-Adha is not linked to the Day of Arafah or rituals of Hajj but is a separate Islamic institution. Adha must be observed in accordance with local Moon sighting.

Visninger: 11111
Gi din vurdering av dette innlegget:

Posted av i Pressemeldinger
Id-ul-adha 2013 - 15 oktober 2013

Id-ul-adha faller i år på tirsdag den 15 oktober 2013.

 

Islamsk Råd Norge har i imamkomitemøte søndag 6. oktober, besluttet at start av Dhul-Hijjah i Norge er søndag 6. oktober. Beslutningen er basert på at hijrikalenderavtalens kriterier er oppfylt og er bekreftet med rapporterte observasjoner.

 

Dette betyr at Id-ul-adha faller på tirsdag 15. oktoberinshaAllah. Islamsk Råd Norge oppfordrer alle muslimer til å faste dagen før Id-dagen (Arafah-dagen), i tråd med profeten (fvmh) sin sunnah. Vi ønsker alle muslimer en gledelig og velsignet Id-feiring.

 

For mer informasjon om beslutningsgrunnlaget, vennligst se vedlagte dokument.

 For Id-ul-adha bønnetider i de ulike moskeer klikk her!

Vi minner om at arbeidstakere og elever etter norsk lov har rett til 2 fridager (uten lønn) i forbindelse med religiøse høytider, med 2 ukers søknadsfrist. IRN har som vanlig utferdiget et søknadsbrev for de som ønsker å benytte seg av denne lovbestemte retten til å søke fri i forbindelse med Id-ul-adha. 

 

Visninger: 6544
Gi din vurdering av dette innlegget: