Islamsk Råd Norge

heading-text-right

I Guds navn, den nådige og barmhjertige.

Organisasjon

Islamsk Råd Norge (IRN) er en paraplyorganisasjon for islamske trossamfunn og organisasjoner i Norge. IRN representerer i dag 43 medlemsorganisasjoner som er spredd over hele landet, og disse igjen har over 60.000 muslimer som medlemmer. Rådet består av representanter fra medlemsmoskeene som velger et styre annethvert år. Styret består av leder, nestleder, sekretær, økonomiansvarlig og komiteledere. I tillegg har IRN et ansatt sekretariat.

organisasjonIslamsk Råd Norge er en frivillig organisasjon som er en sammenslutning av moskeer i Norge som driver frivillig virke på ikke-fortjenestebasert og ikke-offentlig basis.