Islamsk Råd Norge

heading-text-right

I Guds navn, den nådige og barmhjertige.

Ramadan og id

Underkategorier av denne kategorien: Helse i Ramadan, Barn og skole i Ramadan

Posted av i Ramadan og id
Ramadan 1436H starter torsdag 18.juni 2015

Islamsk Råd Norge har tidligere annonsert at Ramadan starter torsdag 18/6. Vedlagte orienteringsdokument beskriver beslutningsgrunnlaget, som kan oppsummeres som følger:

 

  • Nymånen for Ramadan fødes tirsdag 16/6 14:05 UT (16:05 norsk tid), på 29. Sha’ban. Denne dagen er ikke nymånen synlig med det blotte øye noe sted innenfor den internasjonale datolinje (http://www.moonsighting.com/1436rmd.html).
  • Siden det obligatoriske første kriteriet i hijrikalenderavtalen ikke er oppfylt kvelden etter 29. Sha’ban, må vi fullføre 30 dager av måneden.

 

Merk at tyrkisk kalender tilsier start av Ramadan onsdag 17/6, og at det også er en liten mulighet for at Saudi Arabia kan starte samme dag. Dette er imidlertid ikke relevant for Norge under omstendighetene, da oppfyllelse av synlighetskriteriet er absolutt nødvendig for start av ny måned etter hijrikalenderavtalens metode.

 

IRN gratulerer alle muslimer med den kommende fastemåneden og oppfordrer til å benytte den til å perfeksjonere ens tilbedelse og mellommenneskelige handlinger. Videre ber vi Allah (swt) om å gjøre denne velsignede måneden til en fredfull tid for oss alle.

 

Start av Shawwal og Id-ul-fitr vil annonseres så snart det foreligger tilstrekkelig informasjon til å fatte et vedtak i tråd med hijrkalenderavtalens metode.

For mer informasjon om imamkomiteens beslutning, klikk her!

 

Bønnetider

For informasjon om bønnetider i Sør-, Midt-, Vest- og Nord-Norge, klikk her!

 

Visninger: 2853
Gi din vurdering av dette innlegget:
0
Søknad om fri i forbindelse med Id-ul-fitr 2013

Søknad om fri i forbindelse med Id-ul-fitr

 

Vi minner om at arbeidstakere og elever etter norsk lov har rett til 2 fridager (uten lønn) i forbindelse med religiøse høytider, med 2 ukers søknadsfrist. IRN har som vanlig utferdighet et søknadsbrev for de som ønsker å benytte seg av denne lovbestemte retten til å søke fri i forbindelse med Id-ul-fitr.

Id-ul-fitr faller i år mest sannsynlig på torsdag 8/8, men det er også en liten mulighet for at vi fullfører 30 dager av Ramadan og feirer fredag 9/8. Endelig beslutning om dette vil foreligge under imamkomiteens møte etter fullføring av 29. Ramadan kvelden onsdag 7/8. For mer informasjon om beslutningsgrunnlaget, vennligst se etter filnavn "Bakgrunnsinformasjon_Shawwal_1434H.pdf .

IRN ønsker alle en fortsatt god og oppbyggende Ramadan, og en velsignet Id (Id mubarak). 

Visninger: 6788
Gi din vurdering av dette innlegget:

Posted av i Ramadan og id
RAMADAN 2013 - 10. juli 2013

Imamkomiteen under Islamsk Råd Norge (IRN) har besluttet at Ramadan 1434H starter onsdag 10.juli 2013.

 

Siste dag av Ramadan forventes å være onsdag 7. august 2013, slik at Id-ul-Fitr blir torsdag 8. august 2013, inshaAllah.

 

IRN gratulerer alle muslimer med fastemåneden og oppfordrer til å benytte den til å perfeksjonere ens tilbedelse og mellommenneskelige handlinger. Videre ber vi Allah (swt) om å gjøre denne velsignede måneden til en fredfull tid for oss alle.

 

Herunder følger retningslinjer for viktige spørsmål knyttet til gjennomføring av fasten.

Se også håndbok IRN har utarbeidet ifm. gjennomføring av Ramadan: 

http://www.irn.no/bibliotek/doc_download/2-sporsmal-og-svar-vedr-helse-og-ramadan

 

Bakgrunnsinformasjon for hilalkomiteens beslutning om start av Ramadan, samt relevant informasjon for Id-ul-fitr. Endelig beslutning om start av Shawwal (Id-ul-fitr) forventes først etter hilalkomiteens møte kvelden onsdag 7.august, etter fullføring av 29. Ramadan.

http://www.irn.no/bibliotek/doc_download/10-20130625-bakgrunnsinformasjon-ramadan-shawwal-1434h 

 

 

Visninger: 5819
Gi din vurdering av dette innlegget:

Posted av i Ramadan og id

Salat ID-UL-FITR 2012

SØNDAG den 19 August 2012

Trykk på bilde under for å se salat tider ved de ulike moskeene i Norge. Du kan også bruke vår MOSKEKART til å finne en masjid i nærhet av der du bor.

Prayer image2

Visninger: 3157
Gi din vurdering av dette innlegget:

Posted av i Helse i Ramadan
Helse i ramadan

Nyttige spørsmål og svar

 

 

Visninger: 7819
Gi din vurdering av dette innlegget: