Islamsk Råd Norge

heading-text-right

I Guds navn, den nådige og barmhjertige.

Seminar og foredrag

Bilde6IRN deltar på en rekke seminarer og arrangementer både i offentlig og privat regi, med tema som integrering, inkludering og andre utfordringer som det norske samfunnet står ovenfor, fra et islamsk perspektiv.

Posted av i Seminar og foredrag
DOHA klimakonferanse 2012

01.12.2012

Islamsk Råd Norge var representert under klimatoppmøtet i Qatar i november 2012. IRNs representant var del av en norsk livsynsdelegasjon som inkluderte representanter fra Den norske kirke og Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, etter initiativ fra Den norske kirkens mellomkirkelige råd. Formålet for reisen var å lære, og være med å påvirke forhandlingene. Delegasjonen deltok på Qatars første lovlige demonstrasjon.

Visninger: 2995
Gi din vurdering av dette innlegget: