Skolepensum

Bilde04

 

SIDEN ER UNDER OPPDATERING!

Islamsk Råd Norge er kjent med manglende kvalitetsikring av islamsk historie som blir lært bort ved norske skoler. I den anledning jobbes det med kartlegging av dette og for å etablere kvalitetsikringssystem for dette.