Støtt IRN

Islamsk Råd Norge bruker mye av sin kapasitet til å engasjere mennesker i samfunnet. Gjennom ulike aktiviteter bidrar vi til å øke samfunnsengasjementet slik at vi kan jobbe med ulike utfordringer som samfunnet står overfor. Målet med engasjementet er å bidra til å skape et åpent, inkluderende og trygt samfunn der vi kan leve sammen til tross for forskjeller og mangfold.

IRN er en toneangivende aktør som deltar aktivt på ulike arenaer i offentlig og privat regi. Vår deltakelse på ulike konferanser, seminarer, samarbeid med andre organisasjoner, møter, en-til-en samtaler og ikke minst vår aktive deltakelse i media viser at IRN er en viktig samfunnsaktør.

Din støtte er med på å finansiere IRN sitt arbeid innen dialog -og brobygger aktiviteter, samt kommende og spennende samfunnsrelaterte prosjekter.

Du kan gi støtte på flere måter:

Tegning av Avtalegiro

Vipps # 75609

Eller doner direkte til konto# 1503-21-91654

Tusen takk for din støtte!