Islamsk Råd Norge

heading-text-right

I Guds navn, den nådige og barmhjertige.

Begravelse

doden i islamBegravelse IRN har i mange år tilbudt muslimer en islamsk gravferdstjeneste, gjennom vårt medlem, begravelsesbyrået Al-Khidmat.

Stadig flere muslimske gravlunder har blitt åpnet i ulike steder av landet. Som følge av den nye gravferdsloven som ble vedtatt sommeren 2011, som har som formål å legge til rette for religiøst og livssynsmessig mangfold innen gravferd, har antallet henvendelser til IRN om muslimske begravelsesskikker økt betraktelig.

Det er et ønske å styrke vårt tilbud på dette området, med utvikling av informasjons-hefter om muslimske begravelsesskikker, og retningslinjer for hvordan man skal behandle avdøde, spesielt ved sykehus.

For sykehus ser vi et klart behov for en mobil imam som kan assistere og rådgi både sykehuspersonell og muslimske pasienter.

Tjenester

Bilde2Islamsk Råd Norge i regi av våre eiere,moskeer, jobber med å stadig utvide nye tjenester for den muslimske befolkningen i Norge.

Posted av i Begravelse
MUSLIMSK GRAVSKIKK

Gravskikker forteller om ulike syn på mennesket og døden, og har betydning for hvor og hvordan gravferden skal skje. Innen islam er det et stort mangfold, med mange ulike skikker.

Det som er felles for muslimer når det gjelder gravferd er vask, svøping, bønn og begravelse. 

 

Visninger: 13268
Gi din vurdering av dette innlegget:

Posted av i Barnevern
Muslimske fosterfamilier

Islamsk Råd Norge har i et møte med barne, ungdom og familiedirektoratet iverksatt et prosjekt om potensielle muslimske fosterfamilier. Formålet med prosjektet er å etablere en fosterfamiliebank, bestående av muslimske familier. De som ønsker å bidra i dette prosjektet eller ønsker å bli en fosterfamilie kan ta kontakt med Islamsk Råd Norge.

 

For mer informasjon anbefaler vi lesere også å besøke følgende linker:

·        Om fosterhjem: www.fosterhjem.no

·        Om barnevernet: www.barnevernet.no

·        Om familieråd og interessent filmer: http://www.bufetat.no/barnevern/familieraad/

Visninger: 5275
Gi din vurdering av dette innlegget: