Islamsk Råd Norge

heading-text-right

I Guds navn, den nådige og barmhjertige.

Trygg muslim

 

Human-RightsTrygg Muslim er en tjeneste fra Islamsk Råd Norge i regi av eierne, moskeer i Norge, til muslimer i Norge for å ivareta deres interesser og rettigheter i det norske samfunnet. Via Trygg Muslim passe på at du ikke blir diskriminert eller mobbet på grunn av religionen din.  Islamsk Råd Norge vil jobbe for at du som individ, med Islamsk livssyn, ikke blir mobbet eller diskriminert på grunn av din religion. Uansett om dette skulle skje av:

  • Arbeidsgiver
  • Utdanningsinstitusjon
  • Sykehus
  • Staten
  • Politiet
  • Evt. andre

 Allah swt sier i Koranen
The believers, men and women, are protectors and supporters one of another (Koran 9:71)

Islamsk Råd Norge er avhengig av ditt bidrag for å ivareta dine og andre muslimers rettigheter. Derfor kontakt oss i dag for å vite hvordan du kan bidra for å styrke det muslimske samfunnet i Norge. Vis solidaritet og kom inn i TryggMuslim ordningen for å sikre deg selv, din familie, venner og kommende muslimske generasjoner. Klikk her for å bli med!