irn logo

Pressemelding: IRN sier opp sitt medlemskap i STL

På Islamsk Råd Norge (IRN) sitt årsmøte den 25.03.18  ble det vedtatt at IRN sier opp sitt medlemskap i Samarbeidsrådet for tros og livssynssamfunn (STL).

 

Det er etter en grundigere helhetsvurdering at IRN har falt på denne avgjørelsen. IRN har ikke lenger tillitt til STLs sekretariat som har ledet til uryddige og uheldige prosesser internt i organisasjonen. Sekretariatet har til tider blandet seg inn i IRNs interne annliggende og vært uredelig ovenfor IRN som medlem. Det er avgjørende for et organ som STL at ryddige organisatoriske prosesser blir fulgt ovenfor sine medlemsorganisasjoner.

 

IRN vil fortsette sitt dialogarbeid og vi vil takke alle medlemsorganisasjonene i STL for alle de årene IRN har vært medlem, og ønsker dem lykke til videre i deres arbeid.