Id al-Fitr 2018

På imamkomitè møte den 14.04.18 ble det besluttet at Id al-Fitr faller på den 15.06.2018.

Husk å søke fri fra arbeidsgiver/skole i god tid forveien. Du kan benytte skjema som IRN har utformet.

Last ned søknadsskjema her

Du vil også like