Nettverksmøte med Likestillings- og diskrimineringsombud

Islamsk Råd Norge har jevnlige møter med LDO hvor flere andre organisasjoner også er representert. Hensikten med dette nettverket er å dele erfaringer og eventuelle utfordringer som oppleves. Det mottas rapporter fra politiet og andre for å se hvilke områder som er mest sårbare.

I sist møtet den 23.04 gikk vi gjennom rapport fra Oslo Politidistrikt om hatkriminalitet. Her kom det blant annet frem at av 43 saker som er rapportert i Oslo innen religion så var 33 av disse innenfor islam. Dette er selvsagt skremmende tall som IRN tar til etterretning og etterspør behov for å sette i verk tiltak for å bearbeide slike mørketall. IRN ser frem til å jobbe sammen med de offentlige etatene for å intensivere arbeidet med å få på plass en målrettet handlingsplan.