Organisatoriske endringer i Islamsk Råd Norge

Islamsk Råd Norge har siden nyttår brukt sin tid på organisatoriske endringer. Disse endringene anses å være nødvendig og relevante sett i lys av endrede omstendigheter. Dette innebærer struktur endringer i organisasjonen i kombinasjon med endrede og robuste vedtekter. Oppdatering av vedtektene har sin hensikt å underbygge styrets visjon om en proaktiv og handlekraftig organisasjon.

Det strukturelle omslaget i fravær av statlige midler fører også til endringene i stillingene i IRN. Den fremtidige finansieringen innbefatter blant annet avtalegiro som veldig mange norske muslimer allerede har benyttet seg av. Det vurderes også andre former for finansiering, men med en solid avtalegiro base gir det et sterkt bidrag til fremtidige IRN. Styrets visjon er å styrke IRNs toneangivende rolle i samfunnet og har derfor ambisiøse og realistiske planer om å arrangere konkrete seminarer der aktuelle temaer som opptar norske muslimer vil være del av agendaen.

På dialog siden skal IRN opprettholde sitt samarbeid med øvrige trosretninger og etatene innenfor de etablerte og nye arenaer som styret allerede har igangsatt planer for. Syret har også igangsatt arbeidet med å styrke IRN som paraplyorganisasjon ved å inngå i dialog med muslimske organisasjoner som potensielle medlemmer av IRN.

Styret er glad for at et samlet råd støtter styrets visjon og vedtok disse endringene under årsmøte som ble avholdt i slutten av mars.

I ettertid har styret brukt sin tid på å tilpasse seg til endringene og tilrettelegge for implementering av oppdaterte vedtekter. Vi ser frem til at disse organisatoriske endringene gir en ny og fersk næring i IRN til å kunne opprettholde sin viktig og toneangivende dialog rollen i samfunnet.

Du vil også like