Samarbeid MCB og IRN

En delegasjon fra Islamsk Råd Norge var invitert til en konferanse i Leicester i regi av Muslim Council of Britain (MCB). Det var en lærerik konferanse som hadde fokuset på hvordan moskeene kan ha et engasjement med ungdommene. Samt forstå kvinnenes og imamenes rolle i moskeen og i samfunnet.

Dagen etter konferansen møtte IRN ledelsen i MCB der vi presenterte IRNs arbeid i Norge. Vi ble enige om et samarbeid med formål om erfaring – og kunnskapsdeling, parallelt jobbe sammen om felles saker som omgår muslimene både i Norge og i Europa. Vi fikk også en befaring av en lokal moskè som har flere kvinner i deres ledelse.

Vi ser frem til et godt samarbeid med MCB videre.

 

Du vil også like