Pressemelding fra IRNs imamkomitè vedrørende SIAN demonstrasjon i Kristiansand

SIAN`s Koranbrenning i Kristiansand forrige helg har fått mye nasjonal og internasjonal oppmerksomhet de siste dagene. Det norske folk ble nok en gang vitne til en hatefull demonstrasjon fra den rasistiske og antihumanistiske organisasjonen SIAN. En organisasjon bestående av enkeltindivider som utvilsomt oppfordrer til å spre hat og splittelse i samfunnet. Flere motstandere av den antihumanistiske organisasjonen var til stede under demonstrasjonen og ble ofre for deres hatefulle handling.

 

Det er åpenbart at SIAN ønsket å provosere norske muslimer gjennom Koranbrenningen. Politiet hadde også på forhånd gitt SIAN klare instruksjoner på at de ikke tillot åpen ild, men de brøt vilkårene som var satt og beviste samfunnet at de er lovbrytere som ikke har respekt for den norske loven. Det var en forkastelig og respektløs handling som vi mener går langt utover ytringsfrihetens grenser. Å brenne religiøse symboler, uavhengig av religion, er en krenkelse for menneskeverdet som ikke hører hjemme i Norge – Et land bygget på gode demokratiske og humanistiske prinsipper.

 

Imamkomiteen, på vegne av norske muslimer, fordømmer på det sterkeste og tar avstand fra SIAN sine hatefulle handlinger. SIAN krenker menneskeverdet og avhumaniserer en gruppe mennesker på en slik måte at det er noe vi må protestere mot. Vi oppfordrer norske muslimer å agere dette hatet på en fredelig måte. Vi skal ikke la oss bli provosert av SIAN sine rasistiske og hatefulle handlinger. Vi tar avstand fra all form for vold og trusler som tilsvar på SIANs handlinger og fraråder alle mot å ta loven i egne hender. Vi skal møte hatet med de moralske verdiene vår hellige Koran formidler: Kjærlighet, tålmodighet og tilgivelse.

 

IRN styre og imamkomiteen hadde også et møte med delegasjon fra Muslimsk Union Agder (MUA) søndag 24.11.19. Vi ble orientert om alt arbeid de har gjort, både før og etter hendelsen. Vi ønsker å rose MUAs tette dialogarbeid med politiet og lokalsamfunnet. Vi støtter fullstendig deres avgjørelse om å anmelde Koranbrenningen og vi håper politiet følger opp dette i et straffesaksspor hvor det hører hjemme. Vi ønsker også å rose lokalsamfunnet i Kristiansand som under demonstrasjonen og de siste dagene har vist støtte til norske muslimer. Vi oppfordrer alle andre også til å vise slik samhold og stå sammen mot rasisme og hat. Vi skal bruke vår ytringsfrihet til å kjempe for et mer rettferdig samfunn for alle.

 

Vi ønsker avslutningsvis å fremheve at norske muslimer er urolige over den store utviklingen av muslimhatet som har styrket seg i Norge. I august i år ble muslimenes hellige hus angrepet, og nå ble muslimenes hellige bok angrepet. Vi er for å verne om ytringsfriheten men det er belastende for norske muslimer at deres religion basert på konspirasjonsteorier gjentatte ganger blir gjenstand for målrettede angrep. Myndighetene på sin side har erkjent denne økende hetsen mot muslimer men vi ber de rette organene om å intensivere utarbeidelsen av en handlingsplan mot muslimhat, slik at man får satt i gang målrettede tiltak for å bekjempe det økende hatet i det norske samfunnet.

 

Med vennlig hilsen

 

Imamkomitè

Islamsk Råd Norge

Du vil også like