Islamsk Råd Norge var i dag i et møte med Justis – og innvandringsminister Jøran Kallmyr. Bakgrunn for møte var å legge frem bekymringene i det muslimske miljøet i kjølevannet av Koranbrenningen i Kristiansand, samtidig overlevere tiltak / krav til Justisdepartementet for å sikre oss mot slike handlinger.

Statsråden fordømte handlingen og uttrykte sin bekyrming for hva denne type hatytringer påvirker debattklima og norske verdier som samfunnet er bygget på. Det ble videre presisert at norske muslimer kan føle seg trygge på at deres sikkerhet er like høy prioritet både hos Politiet og PST som alle andre samfunnsborgere.  Justisminister var også tydelig på at det norske samfunnet tar sterk avstand fra individer og organisasjoner som sprer hat. Og måten å bekjempe disse kreftene på er å styrke spredning av riktig kunnskap om islam og muslimer, samt vende ryggen til dem som sprer hat basert på konspirasjonsteorier.

Islamsk Råd Norge argumenterte for at det bør være en klar skille mellom en ytring og en handling. Parallelt med at det norske stat innfrir de kravene FNs rasediskrimineringskonvensjonen (ICERD) har pålagt Norge til å gjøre. Vi ga også uttrykk for hvilken konsekvenser slike handlinger kan potensielle påføre i et åpen og inkluderende samfunn som Norge, og at religionskritikken skal være basert på riktig fakta grunnlag fremfor basert på konspirasjonsteorier.

Klikk på linken for å laste ned kravene / tiltakene som ble levert til Justisdepartementet.

Du vil også like