Intensjonsavtale – Jens Eide og IRN halalsertifisering

Vi i Jens Eide AS har som mål å skape trivsel og matglede ved matbordet. Mangfold er viktig verdi for oss og vi har i den anledning vært opptatt av å kunne tilby norske muslimer tilgang til halalslaktet kjøtt. All slakt i Norge skjer iht. norske forskrifter og kravet om bedøvelse, god dyrevelferd og hygiene har derfor vært viktig for oss. Vi er derfor utrolig lei oss for rutinesvikten som har resultert i videreforedling av svin i halal merket pølser fra oss. Vi ser på dette som en alvorlig situasjon og har derfor besluttet å inngå halalsertifiseringsavtale med Islamsk Råd Norge for å kvalitetsikre forbrukere som etterspør halal kjøttprodukter. Halalsertifisering gir både oss og forbrukere en forutsigbarhet ift. hvordan halal produksjon skal forekomme og rutiner som må implementeres i bedriftens interne kvalitetskontroll.

IRN halalsertifisering inneholder også en opplæringsprogram som vil hjelpe våre ansatte til å kvalitetsikre før produksjon. Vi har tidligere aldrig prøvd å skjule noe og håper at med IRN halalsertifisering vil vi igjen gjenoppbygge vår tillit blant forbrukere av halal kjøttprodukter.

Islamsk Råd Norge bekrefter at det har pågått dialog med Jens Eide AS over noe lengre tid med det formål å skape forutsigbarhet og kvalitetsikring ift. hvordan halalproduksjon skal forekomme. I vår dialog har det fremkommet behov for bedring av virksomhetens gjeldende rutiner for å kunne oppfylle krav til halalsertifisering. Formålet med sertifisering er blant annet også å unngå misvisende anvendelse av betegnelsen halal.

I samarbeid ved vår medlemsmoske Muslimsk Union i Agder, som også er en av eierne av IRN, vil vi fremover ha tett samarbeid og dialog med Jens Eide AS for etablering av gjensidig tillit og dialog. Det kan alltid forekomme avvik, men det viktigste er hvordan man håndterer dette.

Vi er glade for at Jens Eide AS ser verdien av tredjepart kvalitetsikring fremover og at de vil kunne tilby halalsertifisert kjøtt.