Årets kveld 2017

I går gikk “Årets kveld 2017” av stabelen som er en historisk begivenhet i IRN’s historie. Lokalet var fylt med mennesker i godt humør som bidro til en fin sosial kveld. Baktanken med denne kvelden var å anerkjenne de flinke muslimske engasjerte stemmene i det norske samfunnet. Da var det ekstra gledelig at det var mange som møtte opp for å delta i denne sosiale sammenkomsten og dele kvelden med prisvinnere.

Det ble utgitt to priser;

Årets Ungdom 2017: Prisen gikk til ISMG Ungdom spesielt for deres prosjekt “Hei, jeg er en muslim”. Vi anså dette prosjektet som avgjørende for denne prisen. Et prosjekt som ISMG ungdommene arrangerer årlig der de møter folk ute på gata og hilser til forbipasserende.  Det mener vi gir et godt inntrykk av åpenhet og inkludering.

Årets Kvinne 2017: Lubna Mehdi vant denne prisen. Hun er grunnlegger av organisasjonen Al-Islaah- Islam på  tegnspråk. Organisasjonen jobber for å styrke kommunikasjonen mellom døve barn og deres foreldre, og gjøre informasjon om islam tilgjengelig på norsk tegnspråk. Gjennom sitt arbeid fremmer hun likestilling og motarbeider diskriminering på bakgrunn av funksjonsevne, og er dermed et forbilde for oss alle.

Vi takker også våre inviterte gjester fra Ambassadene, Norges Kristne Råd, Mellom Krikelig Råd, moskèmedlemmene og Politiet. Og ikke minst alle de gode foredragene fra Imdad Relief Foundation, Professor Safet Bektovic og Biskopen Ole Kvarme. Sist ikke minst en stor takk til Yousef Hadaoui som var kveldens konferansier.