Pressemelding – Terrorangrepet Al-Noor Moskeen

Dagen før Eid-feiringen ble vi dessverre rystet over terrorangrepet rettet mot al-Noor moskeen i Bærum Dette føyer seg inn en internasjonal trend. I Sverige er moskéangrep i form av f.eks. ildspåsettelse på moskeer vanlig. I Norge var det nå al-Noor moskeen i Ringeriksveien i Bærum som ble rammet. En tungt bevæpnet ung mann i 20-årene og skuddsikker bekledning skjøt seg inn i moskeen og skjøt mot de som befant seg i lokalet. Terroristen var åpenbart motivert av høyreekstreme holdninger og hyllet terroristen fra New Zealand i et nettforum kort tid før angrepet. På grunn av sikkerhetstiltak iverksatt av Al-Noor moskeen etter terrorangrepet i New Zealand og et årvåkent medlem i 70-årene som overmannet gjerningspersonen, ble gjerningsmannen forhindret fra å utføre angrepet som planlagt. Vi takker Gud for at ingen ble drept eller livstruende skadet under dette terrorangrepet.

Norske muslimer fordømmer på det sterkeste terrorangrepet rettet mot Al-Noor moskeen. Gudshus har for religiøse grupper alltid vært et knutepunkt for fred, kjærlighet og sosialt nærvær. Muslimer er på sitt mest sårbare når de er i moskeen. At noen da vil utøve aggressive handlinger mot dem er sørgelig og forkastelig. Slike tilbakevendende terrorangrep truer åpenheten i religiøse bygg Norge rundt.

Terrorangrepet i Bærum er et resultat av et langvarig muslimhat som har fått lov til å bre om seg i Norge, uten at norske myndigheter har tatt denne utviklingen på alvor. Islamsk Råd Norge og norske muslimer har lenge vært bekymret over muslimhatet som brer om seg i Norge. Høyreekstreme og hatefulle holdninger har blitt en hverdagskost for norske muslimer. Ord og handling henger sammen, ekstreme tanker og handlinger oppstår ikke i ideologiske vakuum. Når muslimer og andre minoriteter omtales som en invasjon/trussel av opinionsdannere, er det logiske resultatet av dette at enkelte i samfunnet ser det som maktpåliggende å bekjempe disse gruppene med vold. Den militante retorikken mot muslimer, er en alvorlig trussel mot fredelig sameksistens og samhold i det norske samfunnet.

Islamsk Råd Norge har lenge bedt myndighetene iverksette konkrete tiltak mot rasisme og islamofobi, uten at dette har blitt satt på dagsorden. Myndighetene og politiet har lenge vist til PST`s trusselvurdering og uttalt at de ikke har konkret informasjon om et planlagt fremtidig angrep rettet mot norske muslimer. Dette er på tide at myndighetene erkjenner at muslimhat, islamofobi og høyreekstremisme i seg selv er samfunnsdestruktive holdninger. Vi ser resultatet av det i dag og konsekvensene av at norske myndigheter over lang tid har oversett denne problematikken.

Under denne tragiske hendelsen ønsker vi samtidig å hylle den eldre mannen i 70-årene som overmannet gjerningspersonen slik at ingen menneskeliv gikk tapt i Al-Noor moskeen. Vi hyller deg for din heltedåd. Vi ønsker også å hylle Al-Noor moskeen som iverksatte sikkerhetstiltak i moskeen etter terroren i New Zealand. Dette er et sikkerhetstiltak som Al-Noor moskeen satte i gang på eget initiativ og som i dag hindret terroristen å komme seg inn i moskeen. Vi ønsker også å rose politiets innsats på stedet og for at de har satt i gang en bred etterforskning av terrorangrepet.

Norske muslimer feirer Eid-ul Adha i morgen, søndag 11.08.19. Moskeer kommer til å være fylt med mennesker som skal be. Vi er klar over at mange norske muslimer føler frykt på kroppen som følge av terrorangrepet, men vi må ikke la frykten og hatet vinne. Vi anbefaler alle å feire denne store dagen på vanlig måte. Vi oppfordrer samtidig alle moskeer til å sette inn skjerpede sikkerhetstiltak for å sikre tryggheten til sine medlemmer.

Vi takker også Oslo politiet for at de lovnader vi har fått om ekstra beredskap og synlig politiet utenfor alle moskeene imorgen.

Vi takker også Oslo politietdistrikt for at de lovnader vi har fått om ekstra beredskap og synlig politiet utenfor alle moskeene imorgen.

Vi ønsker avslutningsvis å fremheve støtten vi har fått fra det norske folk. Vi har mottatt flere henvendelser fra nordmenn som ønsker å stille opp som vakt utenfor moskeene i forbindelse med Eid i morgen. Vi setter stor pris på dette og anmoder de interesserte til å ta direkte kontakt med moske i deres nærområde. Denne støtten viser at vi, både muslimer og ikke-muslimer, står sammen mot dette forferdelige angrepet. Vi skal sammen møte dette hatet med samhold og kjærlighet.

Islamsk Råd Norge mener at nok er nok. Nå må myndighetene ta muslimhatet på alvor.

Abdirahman Diriye
Styreleder Islamsk råd Norge (IRN)