irn logo

Årsmøte 2019

Islamsk råd Norge avholdte sitt årsmøte den 30.03.19 og fikk besluttet viktige saker. Der i blant en ny styresammensetning hvor Styreleder, Nestleder og Øk.ansvarlig posisjonene var på valg.

Zaeem Shaukat takket for seg som styreleder og med enstemmig beslutning innstilte Rådet Abdirahman Diriye som styreleder. Han rykker opp fra som nestleder. Islamsk råd Norge er opptatt av å styrke styresammensetning bestående av kvinner. Med den ambisjonen ble det enstemmig vedtatt at Smaira Iqbal overtar som nestleder. Hun rykker opp fra som styremedlem. Mohammad Adnan som har hatt ansvaret som økonomiansvarlig ble gjenvalgt til å lede dette arbeidet videre.

Samtidig er styret også erstattet med to nye medlemmer. Klikk her for å bli kjent med den nye styresammensetningen.

Vi er glad for disse endringene og med styret bestående av unge engasjerte folk er vi optimist til å løse oppgavene som ligger foran oss!

IRN skal fortsette sitt arbeid videre innenfor dialog i eksisterende forumer både eksternt og internt. IRN retter også et sterkt fokus på å ha jevnlige dialogmøter med ungdomsmiljøene for å styrke samholdet og engasjement sammen med de relevante aktørene.