Årsmøte 2020

Det ble avholdt et utsatt årsmøte den 06.juni på grunn av Corona smittevernregler.  Det ble registrert et historisk oppmøte av rådsmedlemmer som var engasjerende på mange viktige saker. Et positivt signal om at det er et godt samhold innad i organisasjonen hvor rådsmedlemmene står samlet bak styret og den retningen som er valgt for IRN. I dette møte ble også to nye moskè medlemmer tatt opp som medlemmer. Vi ønsker dem hjertelig velkommen!

Samtidig var det valg av to nye styremedlemmer da de avgåtte styremedlemmene hadde fullført sitt maksimale styreperiode. Det er gledelig at IRN styret fremdeles består av unge og høytutdannet. Det er et styrke for IRN.

Vi takker World Islamic Mission for vertskapet.