Oppføringer av Eirik

Produsenter av IRN halalprodukter

Alle sertifiserte enheter får utstedt Islamsk Råd Norges  halalsertifikat med maks. 1 års varighet. Alle sertifiserte virksomheter forplikter seg til kun å bruke IRNs halal logo ved salg av sine halalprodukter. De forplikter seg også til jevnlig kontroll og revisjon av deres halalvirksomhet. TYPE NAVN PRODUKTBESKRIVELSE VIDEREFOREDLER Prima Jæren AS Org.nr: 985209413 Storfekjøtt. Kun produkter med IRNs […]

Nytt midlertidig IRN Styre (oktober 2016/2017)

Det er med et stort glede å presentere det nye styret i IRN. Valgkomiteen har lagt et godt arbied bak seg og innstilt disse kandidatene til å styret IRN sitt arbeid videre. Det nye styret har allerede startet sitt arbeid ii henhold til sitt mandat.Fra venstre: Informasjonsansvarlig, Nestleder, Leder, Dialogansvarlig, Imamkomitè leder. Foran:Ungdomsleder,Øk.ansvarlig, Tjenesteansvarlig (Mangler […]

Bli sertifisert

1 – Infomøte 2 – Innhenting av Informasjon/fakta 3 – Befaring 4 – Kontrakt 5 – Signering og markedsføring Når produktet er sertifisert, gis det tillatelse til å bruke IRN’s halal logo på emballasjen og etikett. Dette er en verdifull forsikring om at produktet er en autentisk IRN halalsertifisert produkt som møter den høyeste kvaliteten […]

Seritifiseringsprosess

For forbrukeren er fordelene med IRN halalsertifisering klar, å kjenne et produkt er halalsertifisert betyr at han eller hun ikke trenger å bry seg med å sjekke alle ingrediensene. Forbrukeren kan kjøpe produktet med den forsikringen at den ikke inneholder noe som er haram (ikke tillatt) eller tvilsomt. Hva med produsenten. Hvilke fordeler får produsent […]