Oppføringer av Eirik

Produsenter av IRN halalprodukter

Alle sertifiserte enheter får utstedt Islamsk Råd Norges  halalsertifikat med maks. 1 års varighet. Alle sertifiserte virksomheter forplikter seg til kun å bruke IRNs halal logo ved salg av sine halalprodukter. De forplikter seg også til jevnlig kontroll og revisjon av deres halalvirksomhet. TYPE NAVN PRODUKTBESKRIVELSE VIDEREFOREDLER Prima Jæren AS Storfekjøtt. Kun produkter med IRNs halalmerke. Org.nr: […]

Restauranter og butikker

Alle sertifiserte enheter får utstedt Islamsk Råd Norges halalsertifikat med maks. 1 års varighet. De sertifiserte virksomhetene forplikter seg til kun å bruke IRNs halal logo  ved salg av sine halalprodukter. De forplikter seg også til jevnlig kontroll og revisjon av deres halalvirksomhet.  Halalgodkjenning gjelder kun salg av Islamsk Råd Norge (IRN) merket kjøtt eller  kjøtt fra    produsenter […]

Nytt midlertidig IRN Styre (oktober 2016/2017)

Det er med et stort glede å presentere det nye styret i IRN. Valgkomiteen har lagt et godt arbied bak seg og innstilt disse kandidatene til å styret IRN sitt arbeid videre. Det nye styret har allerede startet sitt arbeid ii henhold til sitt mandat.Fra venstre: Informasjonsansvarlig, Nestleder, Leder, Dialogansvarlig, Imamkomitè leder. Foran:Ungdomsleder,Øk.ansvarlig, Tjenesteansvarlig (Mangler […]

Bli sertifisert

1 – Infomøte 2 – Innhenting av Informasjon/fakta 3 – Befaring 4 – Kontrakt 5 – Signering og markedsføring Når produktet er sertifisert, gis det tillatelse til å bruke IRN’s halal logo på emballasjen og etikett. Dette er en verdifull forsikring om at produktet er en autentisk IRN halalsertifisert produkt som møter den høyeste kvaliteten […]

Seritifiseringsprosess

For forbrukeren er fordelene med IRN halalsertifisering klar, å kjenne et produkt er halalsertifisert betyr at han eller hun ikke trenger å bry seg med å sjekke alle ingrediensene. Forbrukeren kan kjøpe produktet med den forsikringen at den ikke inneholder noe som er haram (ikke tillatt) eller tvilsomt. Hva med produsenten. Hvilke fordeler får produsent […]