Oppføringer av Yasir Ahmed

Felles hijrikalender avtale i Norge

  Etter et grundig arbeid av Islamsk Råd Norge (IRN), og Muslimsk Dialognetverk (MDN) i en bredt sammensatt komite «En felles Eid i Norge», har muslimske trossamfunn i Norge på tvers av ulike lovskoler inngått avtale om en felles hijrikalender i Norge. Det vil si at norske muslimer i fremtiden vil starte Ramadan samtidig og […]

Felles bønnetidsprosjekt i Norge

Felles bønnetidsprosjekt i Norge Bønnetider i Norge har vært diskutert blant muslimer helt siden de første muslimske trossamfunnene ble etablert på 70- og 80-tallet. Islamske regler fra Koran og Sunna har klare definisjoner for start-tid og slutt-tid for fem daglige bønn og tilhørende andre daglige fenomener. Disse reglene brukes av muslimer som bor i normal […]

Einar Gelius sine uttalelser på Dagsnytt 18 (18.09.20)

På fredagens Dagsnytt 18 (18.09.20) kunne vi høre sokneprest Einar Gelius kritisere kirkerådet for å være “for tolerant overfor islam”. I tillegg angriper han religionsdialogen mellom Mellomkirkelig Råd og muslimske trossamfunn, mer spesifikt Islamsk Råd Norge (IRN).     Soknepresten kom med flere utspill som ikke bør stå uimotsagt. For det første sprer han desinformasjon om […]

Supplerende refleksjoner og forslag til tiltak for handlingsplanen mot muslimhat

Islamsk Råd Norge viser til tidligere innsendt innspill til handlingsplanen mot muslimhat. Vi ønsker å komme med noen supplerende og utdypende refleksjoner, samt flere forslag til tiltak som vi håper dere kan ta i betraktning i utformingen av handlingsplanen.   Supplerende refleksjoner IRN ser en utvikling hvor stadig flere unge norske muslimer gir uttrykk for […]

Intensjonsavtale – Jens Eide og IRN halalsertifisering

Vi i Jens Eide AS har som mål å skape trivsel og matglede ved matbordet. Mangfold er viktig verdi for oss og vi har i den anledning vært opptatt av å kunne tilby norske muslimer tilgang til halalslaktet kjøtt. All slakt i Norge skjer iht. norske forskrifter og kravet om bedøvelse, god dyrevelferd og hygiene […]

Eid veiledning på ulike språk

I samarbeid med Helsedirektoratet har vi oppdatert Eid veiledning på ulike språk. Disse finner du ved å klikke på linken under:   Eid veiledning – Dari Eid veiledning – Somali Eid veiledning – Urdu Eid veiledning – Tyrkisk Eid veiledning – Arabisk

PSTs oppdaterte trusselvurdering

PST gav 19.juni ut en oppdatert trusselvurdering. Her fremheves det at antall høyreekstreme nordmenn kan øke i tiden fremover, og at motstand mot islam og ikke-vestlig innvandring mobiliserer disse. PST-sjef Sjøvold sier at en økning i antall høyreekstreme må sees i sammenheng med koronapandemien. Pandemien har ført til lediggang, og at flere har tid til […]

Årsmøte 2020

Det ble avholdt et utsatt årsmøte den 06.juni på grunn av Corona smittevernregler.  Det ble registrert et historisk oppmøte av rådsmedlemmer som var engasjerende på mange viktige saker. Et positivt signal om at det er et godt samhold innad i organisasjonen hvor rådsmedlemmene står samlet bak styret og den retningen som er valgt for IRN. […]

Ramadan veiledning 2020 på ulike språk

I samarbeid med Helsedirektoratet har vi oppdatert Ramadan veiledning på ulike språk. Disse finner du ved å klikke på linken under:     Ramadan veiledning 2020 urdu Ramadan veiledning 2020_somali Ramadan veiledning 2020 Arabisk Ramadan veiledning 2020 tyrkisk Ramadan veiledning 2020 – Dari Ramadan veiledning 2020 – Engelsk Ramadan veiledning 2020 – Kurdisk