Oppføringer av Yasir Ahmed

Fakta & retningslinjer for Fasten

Fastens grunnregler: Fasten under Ramadan er obligatorisk for alle muslimer som har nådd puberteten, og som ikke er i en av unntakskategoriene (se under). Barn som ikke har nådd puberteten og mentalt syke er unntatt. Den fastende skal mellom daggry og solnedgang ikke med intensjon innta mat og drikke eller ha seksuell aktivitet. Fasten brytes […]

Oppretter Kvinnekomitè

Styret er fokuserte på dette området og har igangsatt  arbeidet med å etablere struktur og prosesser i komitèen. Vi ser frem til at flere kvinner vil delta i de kommende aktivitene i regi av kvinnekomitèen. http://www.dagsavisen.no/innenriks/oppretter-kvinnekomite-1.966806

Godt gjennomført styreseminar

Det nyvalgte styret i IRN for perioden 2017 – 2019 har gjennomført styreseminar i helgen hvor målene for kommende 2 år ble satt. Det har vært konstruktive diskusjoner som ga oss mer innsikt i temaene som ble tatt opp. Mange gode vedtak ble fattet. Hovedpunktene er IRN sin tilstedeværelse i distriktene, styrking av Halal sertifiseringsarbeid og […]

Imamkomitèmøte

Felleserklæring om start av Ramadan 1438H (2017-2018). Imamkomiteen i Islamsk råd Norge avholdt et møte den 24/04-2017 i Central Jamat-e-Ahl-e-Sunnat. Imamkomiteen i Islamsk Råd Norge har som oppgave å implementere” Hijrikalender-avtalen” i Norge. I følge denne avtalen har Imamkomiteen ansvar for å fastsette og annonsere månedstart og islamske høytidsdager for muslimer i Norge. Komiteen erklærer […]

Pressekonferanse

Islamsk råd Norge holder en pressekonferanse i dag kl 11:30 etter møte med Kulturminister. Sted: Hotel Bristol, Kristian IVs gate 7, 0164 Oslo

Pressemelding

Starten på styreperioden 2017/2019 for det nye styret har ikke vært enkel. Islamsk r​åd Norge har i denne uken vært i søkelyset nasjonalt og internasjonalt. Vi legger ​en turbulent uke bak oss som har vært preget av mye kritikk parallelt med at vi har mottatt enorm støtte. Samtidig vil vi poengtere at det er trist at en nyansatt i ​IRN har blitt […]