Avslutning av halalsertifiseringsavtalen med Foods AS

Det meddeles at avtalen mellom Foods AS (org.nr. 989 889 389) og Islamsk Råd Norge (IRN) om halalsertifisering av kyllingprodukter er avsluttet den 17.12.2018. Bakgrunnen for dette er at ettersom Nortura har valgt ikke å fornye halalsertifiseringsavtalen med Islamsk Råd Norge, har Foods AS ikke lenger en kyllingleverandør som er halalsertifisert av IRN.

Foods har produsert halal kyllingprodukter under merkevaren Jedermann. Disse produkter, produsert etter 17.12.2018, vil ikke lenger være halalsertifisert av IRN. Foods AS arbeider med å finne en løsning for tilgang til halalsertifisert kyllingråvare. Hvis dette går i orden,vil bedriften vurdere å inngå en ny halalsertifiseringsavtale med IRN.