Stadig flere muslimske gravlunder har blitt åpnet i ulike steder av landet. Som følge av den nye gravferdsloven som ble vedtatt sommeren 2011, som har som formål å legge til rette for religiøst og livssynsmessig mangfold innen gravferd, har antallet henvendelser til IRN om muslimske begravelsesskikker økt betraktelig.

Det er et ønske å styrke vårt tilbud på dette området, med utvikling av informasjons-hefter om muslimske begravelsesskikker, og retningslinjer for hvordan man skal behandle avdøde, spesielt ved sykehus.

For sykehus ser vi et klart behov for en mobil imam som kan assistere og rådgi både sykehuspersonell og muslimske pasienter.

Disse byråene kan bistå deg i hele prosessen: