Bidra med å gi et barn en trygg oppvekst

Fosterhjemtjenesten i Oslo er på søken etter flere fosterhjem innenfor de ulike trosretningene. En fersk undersøkelse viser at det pr i dag ikke tas hensyn til barnets religiøse og kulturelle tilhørighet. Barnevernet opplever på sin side at det er mangel på nok fosterhjem for disse barna. Islamsk Råd Norge mener at det er en stor vilje blant muslimske familier som kunne tenke seg å blir fosterfamilie for spesielt barn med muslimsk bakgrunn.

I samarbeid med fosterhjemtjenesten oppforder IRN flere muslimske hjem til å melde seg til fosterhjemtjenesten slik at du kan være med på å gi et barn en trygg oppvekst. Du kan være med å hjelpe barnet med å vidreutvikle sitt morsmål,  religiøse og -kulturelle tilhørighet.

Fosterhjemtjenesten har utarbeidet informasjonsmateriell i ulike språk som beskriver tjenesten ytterligere. Vennligst last ned denne og gjør deg kjent med et viktig arbeid.

Gjør en forskjell, bli fosterforeldre!